Bedieningspaneel CV-ketel

CV-ketel instellen en afregelen

Ongelooflijk maar waar: de meeste CV-ketels zijn niet of nauwelijks afgeregeld. Denk je ervan uit te gaan dat de installateur hem keurig heeft ingesteld, dan blijkt meestal dat hij hem heeft aangesloten met de fabrieksinstellingen. Met het goed afregelen van de instellingen kun je tot 30% gas- en 80% elektriciteitsverbruik besparen.

Dit is deel 2 uit de serie “Bespaar energie met CV-tuning“. Lees ook de introductie uit deel 1.

Het resultaat met mijn CV-ketel

Mijn CV-ketel stond vrijwel geheel op fabrieksinstellingen. Als hij mijn huis ging verwarmen, racete hij met een veel te hoog vermogen van 19,7 kW naar een aanvoertemperatuur van 80°C met een ΔT (delta T; het temperatuurverschil tussen aanvoer en retour) van slechts 5°C. Mijn radiatoren waren loeiheet, maar met een koude trek was het comfort laag.

Nu loopt de CV-ketel rustig met een vermogen van 11,7 kW naar een aanvoertemperatuur van zelden meer dan 60°C met een ΔT van een nette 15°C. De radiatoren worden geleidelijk warm. Daardoor voelt het niet alleen veel comfortabeler, maar heb ik ook 20% gas- en 40% elektriciteitsverbruik bespaard.

Pak de handleiding

Wat je kunt instellen verschilt per CV-ketel. Zelf heb ik een Intergas Kombi Kompakt HR 28, waar veel aan te regelen valt. Daarentegen kan op de Nefit EcomLine HR Excellent van mijn schoonvader een stuk minder worden ingesteld. Pak daarom de handleiding en kijk wat er mogelijk is.

Veel CV-ketels maken onderscheid tussen twee soorten instellingen: die voor de gebruiker en die voor de installateur. De installateur heeft soms zelfs een aparte handleiding. Die krijg je er als gebruiker niet altijd bij.

Heb je een handleiding niet bij de hand, dan kun je ze bijna altijd vinden op Google. Handige zoektermen: handleiding, gebruiksaanwijzing, montagevoorschrift, bedieningsvoorschrift, installatievoorschrift, installatiehandleiding.

Werk veilig

Bedenk dat je aan de slag gaat met een apparaat dat gas gebruikt. Dat kan gevaarlijk zijn. De gebruikersinstellingen moet je veilig kunnen wijzigen. Bedenk wel goed wat je doet met de installateursinstellingen. Raadpleeg bij twijfel een professionele installateur.

Aan de slag

Het afregelen van je CV-ketel is niet moeilijk. Lees de uitgebreide startpost van Gas besparen door middel van CV tuning op Gathering of Tweakers voor méér dan een introductie.

Om tot een goed resultaat te komen moet je temperaturen van leidingen kunnen meten. Ik heb hiervoor een Voltcraft IR 260-8S infraroodthermometer gekocht bij Conrad.

Tip: schrijf alle huidige instellingen goed op voordat je wat verandert.

Gebruikersinstellingen

Dit zijn instellingen die eenvoudig door de gebruiker zijn te wijzigen.

Verlaag de maximale aanvoertemperatuur

Ik heb mijn maximale aanvoertemperatuur verlaagd van 80 naar 75°C. Zo werkt de CV-ketel vaker in zijn HR-bedrijf. Om dat te bereiken mag de retourtemperatuur maximaal 55°C zijn. De daarvoor benodigde ΔT van 15°C bij 70°C aanvoer is realistisch, maar een ΔT van 25°C  bij 80°C zeker niet! Daardoor kon de CV-ketel lang niet altijd het beloofde hoge rendement leveren.

Het verlagen van de aanvoertemperatuur kan het rendement dus verbeteren. Voorwaarde is wel dat de woning voldoende is geïsoleerd en de radiatoren voldoende capaciteit hebben. Bij een instelling van 60°C werd mijn jaren ’70 huis niet snel genoeg warm in koude dagen. Nieuwere huizen zullen daar meer succes mee hebben. Als vloerverwarming de hoofdverwarming is, dan kan mogelijk zelfs op zeer lage temperaturen worden gestookt: 40°C.

Een goede modulerende thermostaat regelt de aanvoertemperatuur zelf naar beneden. Vergeet niet om de nieuwe maximale aanvoertemperatuur in te stellen op de thermostaat.

Schakel tapcomfort uit of naar eco

Ik heb de tapcomfortinstelling gewijzigd van “aan” naar “eco”. Hierdoor wordt de warmtewisselaar voor warm tapwater niet continu op temperatuur gehouden, maar leert de CV-ketel zelf wanneer hij dat moet doen op basis van mijn gebruikspatroon.

Uitschakelen zou natuurlijk nog zuiniger zijn. In mijn geval duurt het nu al redelijk lang voordat de douche en keukenkraan warm worden. Dat stukje comfort wilde ik niet inleveren. Ik zou een keukenboiler kunnen plaatsen om dat te verhelpen, maar dat is uiteindelijk niet zuiniger.

De Nefit EcomLine HR beschikte over een boiler en kende deze instelling niet.

Voorkom legionella

Wil je legionella volledig voorkomen, dan moet het warm water een temperatuur hebben van 60°C bij de tappunten. Zelfs bij de maximale ketelinstelling van 65°C lukt dat bij mij thuis niet. Dat is niet erg: bij normaal gebruik en voldoende spoelen na vakantie sterven de legionellabacteriën alsnog. Uit recent onderzoek blijkt zelfs dat een instelling van 60°C op de CV-ketel aan te bevelen is voor huishoudens met koperen en/of kunststof leidingen.

Let ook op de temperatuur van de warmtewisselaar voor het tapcomfort. Op mijn Intergas bedroeg de instelling 57°C, en op de Nefit zelfs maar 53°C. Op de Nefit kon ik deze temperatuur verhogen, maar op mijn Intergas helaas niet.

Installateursinstellingen

Dit zijn instellingen die vaak alleen toegankelijk zijn via een apart installateurs- of servicemenu. Raadpleeg bij twijfel een professionele installateur.

Schakel stappenregeling in

Een modulerende CV-ketel is in staat om het vermogen (ook wel: de deellast) te regelen, zodat een optimale ΔT ontstaat. Is de ΔT te klein, dan regelt hij het vermogen omhoog, en vice versa. Intergas noemt dit stappenregeling. Het zorgt voor zuinig stoken en een langere levensduur.

Verwar een modulerende CV-ketel niet met een modulerende thermostaat. Een modulerende ketel heeft een stappenregeling voor het vermogen, maar niet voor de temperatuur. Andersom regelt een modulerende thermostaat de vraagtemperatuur, maar niet het vermogen.

Over de modulerende thermostaat later meer. Verzeker voor nu dat de stappenregeling van de CV-ketel aan staat.

Beperk het vermogen

De werking van het CV-vermogen kun je vergelijken met een auto. Je kunt snel naar je bestemming racen of er rustig heen rijden. In beide gevallen bereik je de bestemming, maar het racen kost meer brandstof. Zo is het ook met je CV. Het is zuiniger om langer te stoken op laag vermogen, dan korter op hoog vermogen.

Het minimale CV-vermogen wordt ook wel eens het vermogen bij deellast genoemd. Zo ook bij de Nefit EcomLine HR.

Een aantal lezers reageerde dat het niet nodig is om het vermogen te beperken. Zei stellen: moderne CV-ketels moduleren hun vermogen zelf. Dat is inderdaad zo. Maar ik ken het regelgedrag van de ketel niet. Door het vermogen toch te beperken, sluit ik uit dat de ketel te hoog start.

Bereken het vermogen

Het benodigde vermogen is als volgt te berekenen. Meet de inhoud in m³ van de verwarmde ruimtes. Bepaal per ruimte het aantal Watt per m³:

 • Hal, toilet, slaapkamer (18°C): 70 W/m³
 • Keuken (20°C): 77 W/m³
 • Woonkamer (22°C): 85 W/m³
 • Badkamer (24°C): 93 W/m³

Andere temperaturen kun je eenvoudig interpoleren. Gebruik bijvoorbeeld voor 21°C: 77 + (85 – 77) / (22 – 20) x (21 – 20) = 81 W/m³. Of 19°C: 70 + (77 – 70) / (20 – 18) x (20 – 19) = 73,5 W/m³.

Vermenigvuldig nu per ruimte de inhoud met het aantal Watt per m³. Bepaal dan per ruimte de benodigde correctiefactor:

 • Vrijstaand huis of hoekhuis: +10%
 • Ruimte op het noorden: +10%
 • Slecht geïsoleerd: +15%
 • Goed geïsoleerd: -10%

Tel nu de uitkomsten van alle ruimtes bij elkaar op. Dit getal is bij benadering het vermogen in Watt dat de ketel moet leveren. Deel dit getal door 1.000 om tot kW te komen. Mijn rekenvoorbeeld:

 • Hal: 3,6 x 2,0 x 2,6 m x 70 W/m³ (18°C) = 1.310 W +15% (open dus slecht geïsoleerd) = 1.507 W
 • Woonkamer: ((4,2 x 3,6) + (2,6 x 3,2) + (2,6 x 2,4)) x 2,6 m x 81 W/m³ (21°C) = 6.250 W -10% (goed geïsoleerd) = 5.682 W
 • Keuken: 5,6 x 2,6 x 2,2 m x 81 W/m³ (21°C) = 2.595 W +0% (ruimte op het noorden maar goed geïsoleerd)
 • Bijkeuken: 4,3 x 2,4 x 2,2 m x 63 W/m³ (16°C) = 1.430 W +25% (ruimte op het noorden en slecht geïsoleerd) = 1.788 W
 • Enzovoorts.

Uiteindelijk kwam ik uit op een vermogen van 20,4 kW. De standaardinstelling van 70% (19,7 kW) kwam goed in de buurt en heb ik dus niet aangepast. Is jouw ketel eigenlijk te groot voor je huis, dan kun je het CV-vermogen (of eigenlijk: de deellast) verlagen.

Vergroot het modulatiebereik

Zodra het CV-water op temperatuur is, heeft de ketel minder vermogen nodig om het op temperatuur te houden. Door het minimale toerental te verlagen geef je de ketel de kans om op zo’n laag mogelijk pitje te pruttelen. Dat is zuiniger én comfortverhogend. Want nu de radiatoren niet meer loeiheet worden, is er naderhand ook geen koude trek meer.

Zelf heb ik het minimale CV-toerental verlaagd van 40% (11,2 kW) naar 30% (8,5 kW). Dit kan ook voor de warm waterfunctie. De ketel heeft nu dus een groter bereik om te moduleren. Zo werkt hij stiller en zuiniger.

Als je het minimale CV-toerental verlaagt, houd de CV-ketel dan goed in de gaten als hij op minimum vermogen brandt. Sommige ketels, waaronder mijn Intergas, hebben zelfs een functie om de CV-ketel te testen op minimum vermogen. Hoor je plopjes of valt spontaan de vlam weg, dan heeft de ketel te weinig vermogen. Dat komt de levensduur en het gasverbruik niet ten goede. Verhoog het minimale CV-toerental in dat geval weer totdat de symptomen verdwijnen.

Verlaag de pompstand

Bij de ideale pompstand is de ΔT zo dicht mogelijk bij de 20°C. Is de huidige ΔT lager, verlaag dan de pompstand. Is de huidige ΔT hoger, verhoog dan de pompstand. Voer dit uit met alle radiatoren vol open. Zo heb ik de pompstand verlaagd van stand III (70W; circa 1.500 l/h) naar stand I (36W; circa 875 l/h).

Staar je niet blind op een ΔT van 20°C. Het belangrijkste is dat de ruimte goed op temperatuur komt en blijft. Pas daarna wordt de ΔT relevant. Bedenk ook: hoe lager de aanvoertemperatuur, hoe lager de haalbare ΔT. Bij een aanvoer van 60°C bedraagt een goede ΔT zo’n 15°C.

Heb je een combiketel en verlaag je de pompstand, dan daalt de warm waterdruk helaas ook. Dat is dus een keuze tussen comfort en zuinigheid. Voor mij is stand I prima voor de douche of de keuken, maar niet allebei tegelijk. Het is niet zo dat de douche dan koud wordt, maar de straal wordt wel aanmerkelijk minder.

In tegenstelling tot de andere instellingen, moest ik voor het verlagen van de pompstand de kap van de ketel verwijderen en een draaiknop op de pomp verstellen. Dat lijkt ingrijpender dan het is, want ik hoefde geen gasvoerende delen te openen.

Het verlagen van de pompstand bespaart elektriciteit en — veel belangrijker — geeft de radiatoren en vloerverwarmingverdeler meer tijd voor warmteafgifte. Resultaat: een dramatische verbetering van de ΔT, minder pendelen en zuiniger stoken. Ook tikken de leidingen niet meer.

De Nefit EcomLine HR beschikte over een modulerende CV-pomp. Deze past zijn debiet automatisch aan en hoefde niet te worden ingesteld. In de toekomst zou ik een energiezuinige CV-pomp kunnen plaatsen: een modulerende en/of gelijkstroompomp. De terugverdientijd is hier met zo’n 15 jaar echter te lang voor.

Ook van de vloerverwarming!

Heb je vloerverwarming, dan zie je dat op de vloerverwarmingverdeler ook een pomp zit. Daarvoor geldt hetzelfde: pompstand I is voor vrijwel alle huizen meer dan genoeg. Pompt hij sneller, dan heeft het warme water helemaal niet de kans om die warmte af te geven aan de vloer. Zonde.

Ben je toch bezig met de vloerverwarming, plaats dan meteen een pompschakelaar. Die zorgt ervoor dat de pomp alleen pompt als er ook aanvoer van warm water is. Dat bespaart elektriciteit en verbetert het comfort. Want als hij pompt zonder warm water, dan trek je alleen maar warmte uit de vloer.

Verleng de nadraaitijd van de CV-pomp

Ik heb de nadraaitijd van mijn CV-pomp verlengd van 1 naar 5 minuten. Enerzijds om het lagere debiet van de verlaagde pompstand te compenseren. Anderzijds om de warmte die nog in de warmtewisselaar en de leidingen zit naar de radiatoren en vloerverwarming te brengen. Dit bespaart gas maar kost iets meer elektriciteit. Per saldo is het zuiniger.

Ik heb nog geen ideale manier gevonden om de ideale nadraaitijd te bepalen. Controleer in ieder geval de aanvoer- en retourtemperatuur bij de CV-ketel. Aan het einde van de nadraaitijd moeten die nog verschillen. Zijn ze gelijk, dan was er geen warmte meer in de warmtewisselaar om af te voeren, en heeft de CV-ketel te lang nagedraaid. Zo kun je proefondervindelijk een goede nadraaitijd bepalen.

De CV-pomp van de Nefit EcomLine HR kon alleen schakelen tussen 4 minuten nadraaien of continu draaien. Continu draaien was ook een optie op mijn Intergas HR 28. Dit is alleen noodzakelijk als er weersafhankelijk wordt gestookt. Dit is normaliter niet het geval.

Schakel de booster uit

Ik heb gecontroleerd dat de booster uit staat. Op sommige kleinere Intergas-ketels staat de booster namelijk standaard aan. Dit zorgt ervoor dat de CV-ketel letterlijk vol gas start met branden. De consequentie daarvan is een hoog gasverbruik, laag rendement en kortere levensduur.

De Nefit EcomLine HR kende deze instelling niet.

Stel de OpenTherm-reactie en minimale temperatuur in

Ik heb de OpenTherm- of OT-reactie op de fabrieksinstellingen laten staan. Dat betekent dat de ketel de modulerende OpenTherm-thermostaat volgt met een minimumtemperatuur van 40°C. Vraagt de thermostaat eigenlijk minder, dan zal de ketel toch naar 40°C gaan verwarmen.

Eigenlijk wilde ik een warmtevraag van minder dan 40°C geheel negeren. De ketel bereikt dat soort temperaturen immers heel snel, terwijl de radiatoren weinig warmte af zullen geven. Het gevolg is een lage ΔT en mogelijk pendelen van de ketel. Voor de levensduur van de CV-ketel is het bovendien beter om af en toe lang te branden, dan regelmatig kort.

Het negeren van de OT-reactie bleek echter niet mogelijk met mijn Honeywell Chronotherm Modulation thermostaat. Die vraagt namelijk eerst de maximale keteltemperatuur. Dan schakelt hij terug naar zijn werkelijke warmtevraag. Het resultaat is ongewenst en continu starten en stoppen van de brander.

Al met al bleek begrenzen tot 40°C nog niet zo’n gekke instelling. De aanvoertemperatuur bij mijn vloerverwarmingverdeler is dan nog voldoende.

De Nefit EcomLine HR werkt niet met OpenTherm en kende deze instellingen niet.

Verlaag het starttoerental

Ik heb het starttoerental verlaagd van 70% naar 50%. De CV-ketel start nu stiller en zuiniger. Ook is de eerste scheut met loeiheet tapwater nu geschiedenis. Ten slotte komt het de levensduur van de brander ten goede, omdat de thermische belasting bij koud bedrijf lager is.

De Nefit EcomLine HR kende deze instelling niet.

Verhoog de wachttijd CV na tapvraag

Ik heb de wachttijd CV na tapvraag verhoogd van 0 naar 1 minuut. Dit voorkomt onnodig schakelen tussen CV- en warm waterbedrijf tijdens bijvoorbeeld douchen en koken. Vaak gaat de warm waterkraan dan een paar keer open en dicht in korte tijd. Minder heen en weer schakelen verlengt de levensduur van de driewegklep. Ook bespaart het onnodig starten en stoppen van de brander.

De Nefit EcomLine HR beschikte over een boiler en kende deze instelling niet.

Verleng de antipendeltijd tijdens CV-bedrijf

Soms kan een ketel zijn warmte niet kwijt. Hij schiet dan ongewenst in een antipendelprogramma. Met deze ingebouwde veiligheid schakelt hij af totdat het water voldoende is afgekoeld. Dit kan worden voorkomen door het vermogen van de ketel te verlagen of de capaciteit van de radiatoren te vergroten. Ook kan het verlagen van de pompstand helpen.

Mijn CV-ketel pendelt gelukkig niet. Toch heb ik de antipendeltijd tijdens CV-bedrijf verhoogd van 5 naar 12 minuten. Baadt het niet, dan schaadt het niet! Zorg ervoor dat een ketel niet vaker dan 5 à 6 keer per uur start. Vaker starten verspilt gas en vermindert de levensduur van de brander.

Samenvatting

Op de ene CV-ketel is meer in te stellen dan op de andere ketel. Toch is iedere CV-ketel beter af te stellen dan de fabrieksinstellingen. Afstellen is gratis, bespaart energie, verhoogt het comfort en verlengt de levensduur van de ketel.

Het afregelen van de ketel gaat in samenspraak met de thermostaat: het onderwerp van deel 3 uit deze serie.

162 thoughts on “CV-ketel instellen en afregelen”

 1. Hallo Roderick,

  Ik heb je mooie artikel nog eens weer met interesse nagelezen en er onstaat nog een andere vraag bij mij over de stappenregeling/moduleren op vermogen.

  Als de ketel een hoger of lager vermogen kiest, betekent dit dan feitelijk een hogere of lagere aanvoertemperatuur van het water? En wordt de gevraagde temperatuur van een modulerende thermostaat in zo’n geval dus genegeerd?

  Er wordt gesteld dat een ketel moduleert op vermogen en een thermostaat op de gevraagde temperatuur. Ik vind dat een beetje verwarrend omdat een ketel in mijn ogen maar 1 ding levert (en kan leveren): water van een bepaalde temperatuur. Op basis van een langzaam stijgende retourtemperatuur snap ik dat er steeds minder bijverwarmd hoeft te worden voor een bepaalde aanvoertemperatuur. Dan kan de ketel dus naar beneden moduleren qua vermogen. Daarnaast wordt blijkbaar ook de delta T gemeten en op basis daarvan kan de ketel kiezen om meer/minder vermogen te leveren. Is dat wat er gebeurt? Bij gelijkblijvende retourtemperatuur betekent een wijziging in vermogen een wijziging in aanvoertemperatuur?

  Voor zover ik weet is de delta T waarop de ketel zijn modulatie keuzes maakt niet in te stellen op de Intergas. Is het wel bekend met welke grenswaarden de ketel werkt?

  Groet,
  Arjan

  1. Hoi Arjan,

   Vergelijk het met je auto: je wilt vanuit stilstand een bepaald aantal km/h rijden (de temperatuur). Om dat te bereiken, kun je veel of weinig gas geven (het vermogen). Dat is het verschil tussen beide modulerende regelingen. De grenswaarden van de Intergas zijn mij niet bekend.

   Met vriendelijke groet,

   Roderick

 2. Hallo Roderick,

  Geinspireerd door o.a. jouw blog en Tweakers ben ik met mijn CV installatie aan de gang gegaan. Het betreft een goed geisoleerde woning uit 2011 met vloerverwarming als hoofdverwarming. Boven radiatoren die erg ruim bemeten zijn (i.v.m. LTV). Thermostaat is een Honeywell Chronothem Vision Modulation, ketel is een Intergas HRE 28/24 (lijkt op de jouwe, zo niet, is hetzelfde).

  Nu probeer ik de ketelwatertemperatuur zo laag mogelijk te krijgen, want dat gaat uiteindelijk gas besparen. Deze stond op 50 graden, ik wil proberen dit nog lager te krijgen (zonder dat het comfort eronder te lijden heeft). Daarbij moet ik melden dat ik de radiatoren in de slaapkamers toch bijna nooit aan heb. In de badkamer is een convector onder het bad (eveneens LTV) en vloerverwarming middels een RTL ventiel.

  Nu constateer ik dat als ik de CV-temp op de ketel naar 45 graden zet, en dit eveneens op de thermostaat instel, de thermostaat op 21 graden instel terwijl het 20 graden in huis is, de ketel niet aan gaat terwijl ik dit wel verwacht. Alsof een bepaalde insteldrempel niet overschreden wordt.

  Nu staat parameter E (minimale aanvoertemperatuur tijdens OT vraag) van de Intergas nog op de default waarde van 40 graden (fabrieksinstelling), terwijl ik denk dat bij mijn LTV deze parameter flink omlaag kan. Ik lees dat jij dit uiteindelijk niet gedaan hebt. Wat denk je in mijn situatie?

  Ik bedoel, de Intergas is geschikt voor LTV maar ook voor ‘normalere’ temperaturen (80 graden). Aangezien de default waarde 40 graden is, en mijn ketel slecht nog 50 graden stond ingesteld, lijkt me dit niet helemaal in verhouding.

  Gr. Kees

 3. Beste Roderick, dank voor de zeer informatieve artikelen!

  Betreffende het verlengen van de levensduur van de driewegklep, de Intergas Kombi Kompact HRE zou dit onderdeel niet bevatten. Uit de brochure (http://www.intergas-verwarming.nl/flip-Brochure-Intergas-Kombi-Kompakt-HRE/download/Brochure-HRE.pdf):
  “Door de gescheiden koperen circuits voor cv- en warmwater is de Intergas Kombi Kompakt de enige HR-ketel zonder driewegklep. Hiermee is een grote bron van storingen verdwenen”

 4. Hallo Roderick,

  Ik heb ook wat zitten stoeien met de pompstand van de Intergas. Maar ik kwam erachter dat de Intergas een doorstroomtoestel is, en dat er voor de waterdruk van het tapwater de pomp helemaal niet gebruikt wordt. Het stroomt er letterlijk ‘doorheen’, de ketel registreert dit enkel via de stromingsschakelaar.

  Zo zou dus het verstellen van de pompschakelaar van de CV-pomp helemaal geen invloed moeten hebben op de tapwatervoorziening. Enkel bij vloerverwarmingsvoorzieningen zou er nog een keerklep in de retour voor de CV pomp geplaatst kunnen worden. Dit om ongewenste doorstroming als gevolg van een tweede pomp in de installatie te voorkomen. Dit heeft dan tot gevolg dat de warmtewisselaar energie kwijtraakt aan het CV water terwijl je de energie aan het tapwater wilt afgeven.

  Gr. Kees

 5. Hey Roderick,
  Erg leuk stuk om te lezen. Op jouw advies heb ik mijn woning opgemeten en kom, zonder correcties, op 42,66 kW. Echter mijn Remeha 40c komt niet verder dan 37kw… volgens boekje van Remeha. Betekend dit nu dat ik niet voldoende capaciteit heb om de woning te verwarmen? Of werk dat niet zo?

  Mvg Onno

  1. Dan heb je waarschijnlijk best een grote woning. Je zou tekort komen als je alle ruimtes op doeltemperatuur wilt krijgen tijdens een hele koude dag van bijvoorbeeld -10 graden Celcius. In mijn geval is mijn ketel daar wel op berekend, maar verwarm ik de slaapkamers en zolder nooit. Dat zal bij jou ook zomaar het geval kunnen zijn?

   Een “ondergedimensioneerde” ketel vind ik zelf wel prettig. Want kleinere ketels draaien doorgaans ook beter op een laag vermogen. En dat is weer lekker zuinig.

 6. Dag Roderick,

  Ik heb je verhaal met veel interesse gelezen. Zelf heb ik dit http://otgw.tclcode.com/otmonitor.html ertussen gezet en dat geeft een mooi inzicht wat mijn Intergas doet.

  Zo valt het mij op dat in sommige gevallen de ketel van CV naar WW omschakelt wanneer er plotseling druk wegvalt op de koud water leidingen bijv. door het doortrekken van de WC. Omdat ik ingesteld heb dat hij pas na 5 minuten dan weer terugschakelt naar CV kan het zomaar zijn dat de ketel een uur niet aan de CV toe komt. Niet erg prettig met dit weer en in een oud huis.

  Volgens mij komt dit doordat ik een aantal een-greeps mengkranen gebruik waardoor bij het induiken van de druk op het koudwater de warmwater leiding (in die kranen) dan heel kort begint te ‘stromen’. De oplossing is in theorie heel simpel: altijd alle mengkranen op de koude stand zetten, maar dat is met een gezin nog niet zo eenvoudig voor elkaar te krijgen.

  Nu mijn vraag: is het jou bekend of de Intergas ketels een instelling hebben waarmee je de WW vraag kunt vertragen? Bijv. instellen dat deze pas na 5 sec. in werking mag gaan? Of zou jij dit anders oplossen?

  Sorry, wellicht enigszins off-topic, maar wellicht heb je suggesties?!

  Bedankt,
  Willem

  1. Toevallig heb ik deze winter de omschakeling ook teruggezet van 5 minuten naar 1 minuut. Een technische oplossing om die vertraagd in te laten gaan ken ik niet.

   1. Dag Roderick,

    Ik had deze vraag ook aan Intergas gesteld en kreeg vandaag dit antwoord:

    “Het is helaas niet mogelijk om een wachttijd in te stellen voor warmwater bereiding.”

    Jammer dan. Bij de traditionele servo-gestuurde 3-weg kleppen zat er tenminste nog wat tijd tussen het omschakelen.

    De enige ‘technische’ oplossing die ik nog kan bedenken is het gebruiken van keerkleppen in de koudwaterleidingen naar de 1-greeps mengkranen, maar goed, dat is ook een gedoe.

    Willem

 7. Hallo Willem,

  Interessant! Ik heb zelf ook een HRE, maar wel uit 2011. Is het loggen met de OT monitor een optie? Dr zit geen netwerkaansluiting aan, maar wel een diagnose stekker. Welke hardware heb je ervoor nodig?

  Gr. Kees

  1. Dag Kees,

   Dat kun je allemaal terugvinden op die site: http://otgw.tclcode.com/index.html

   Het is een zelfbouwmodule (die je ook compleet kan kopen geloof ik) die ‘tussen’ je opentherm thermostaat en de ketel geplaatst wordt. Beetje vergelijkbaar met een CAN bus in de auto. Deze module ziet alle communicatie. Deze module kan vervolgens communiceren met een PC of iets simpeler zoals ik het heb met een Raspberry Pi (https://www.raspberrypi.org/) Deze werkt dan ook als webservertje waardoor je alles kan volgen en zelfs bijsturen. Maar goed, dat staat allemaal uitvoerig op die site.

   Het gaat er dus om dat je ketel OpenTherm ondersteunt. Is dat het geval dan zal dit ook werken.

   Willem

 8. Hoi Roderick, heb je ook een pompschakelaar voor de vloerverwarming pomp die je kan aanbevelen? Ik wil er eentje aanschaffen voor het comfort. Mijn alpha2 L pomp draait al redelijk zuinig.

 9. Hi Roderick, ik lees dat je de stappenregeling van de Intergas hebt ingeschakeld. Volgens de handleiding moet die bij een opentherm thermostaat juist uitgeschakeld worden. Zie ik iets verkeerd?

   1. Ik heb, denk ik, een wat oudere intergas. In de handleiding staat bij parameter F “Open Therm ketelvermogen” het volgende:

    Instelbereik 12kW tot 28kW. Deze parameter geeft het maximaal vermogen van het toestel aan t.b.v. een Open Therm cascaderegelaar. Standaard staat deze op 22 kW en zal dus moeten worden aangepast indien het een 28kW toestel betreft. Voor de juiste werking moet parameter 3 op 99 en C op 0 worden ingesteld, anders zal het door de OT cascade-regelaar gevraagde vermogen door deze parameters worden begrensd.

    Parameter C is stappenmodulatie:
    0 = stappenmodulatie tijdens cv bedrijf uit
    1 = stappenmodulatie tijdens cv bedrijf aan

    1. Inderdaad een andere versie. Bij mij is parameter F het starttoerental van de CV van tussen de 50 en 99%. De tekst die jij noemt komt in mijn handleiding niet voor.

 10. Intergas ketels werden enkele jaren geleden door de Consumentenbond als beste getest. Nu scoren ze laag, vooral op het onderdeel ‘op laag pitje branden’. Volgens de website http://www.welke-kiezen-kopen.nl scoren Intergas ketels matig wat betreft modulatiebereik.
  Ik raak hierdoor in verwarring, omdat ik uit je blog begrijp dat veel handmatig kan worden ingesteld, ook het modulatiebereik. Hoe moet ik dit zien?

  1. Wat op dit moment goede of slechte ketels zijn, kan ik je niet precies vertellen. Wat je vraagt zijn twee verschillende dingen. Stel merk A heeft een modulatiebereik van 50-100% (instelbaar) en merk B van 20-100% (niet instelbaar). Dat is het verschil.

 11. Hoi, interessante handleiding. Ik heb zelf Intergas HRECO 36 CW5 Ketel. Tapcomfort stond al op ECO en ik heb voor nu alleen de aanvoertemperatuur van 80 graden verlaagd naar 70 graden. De overige zaken heb ik geen kaas van gegeten en durf ik zelf eerst niet aan. Volgens mij is de ketel die ik heb al vrij zuinig en effectief van zichzelf.

 12. Hoi, fijne informatie. Half off-topic een vraag over het instellen van nadraaien na tapvraag en/of “Tapcomfort” en äanvoertemperatuur instellen. Ik heb hier een Intergas Combi Compact HRE 28/24 en als de CV uit staat, de thermostaat dus lager dan de temperatuur in huis dan lijkt het erop dat alle “restwarmte” in de ketel blijft zitten en krijg ik na WW tapvraag binnen een aantal seconden een hoeveelheid water van ca 80 graden uit de kraan. (of hoger, het lijkt soms te koken). Daarna zakt de temperatuur weer flink en loopt dan langzaam op naar de normale tapwatertemperatuur. Ook als tapcomfort uit staat, die instelling heeft er geen invloed op. Dus brand je dan telkens je vingers! Voor kinderen super link zoiets.
  Als zoals nu, de afgelopen periode de CV draait om het huis warm te houden, doet zich dat niet voor.
  Duurt het zelfs een tijdje voor het ww op temperatuur is, al zit de kraan nog geen meter van de ketel.

  De onderhoudsmonteur zegt dat dat loeihete tapwater nou eenmaal “normaal” is, vanwege de warmhoudfunctie, of, ook al gezegd: “de kraan zit ook wel erg dicht bij de ketel” en Intergas verwijst me naar het servicebedrijf en heeft nog nooit gehoord van brandwonden door zoiets.

  Is daar met aanpassen van instellingen toch wat aan te doen? Het lijkt erop dat ie als de CV aanstaat wel nadraait na tapvraag, maar in de zomer niet, en het weer oppassen is niet telkens je vingers te branden, als je even je hoofd er niet bij hebt ben je de klos. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

  Ik zou superblij zijn met raad, of en hoe dit met wellicht aanpassen van instellingen op te lossen is, Het enige voordeel is dat je met die temperaturen je tapwatertemperatuur echt niet hoeft aan te passen aan legionallarisico, alles wordt eerst even schoongebrand… maar ik heb ‘t liever normaal.

 13. Hallo,

  Geinspireerd door de blog ben ik ook eens aan de slag gegaan, gekeken naar de instellingen, ketel ook weer bijgevuld enz. En ondertussen ook de oplossing voor het kokend heet water gevonden.
  Voor degenen met hetzelfde euvel, en/of wie nog bezig was met een oplossing:

  De warmtewisselaar van de CV en die van het tapwater liggen tegen elkaar aan of heel dicht bij elkaar. Als je warmwater tapt, wordt de warmtewisselaar van de CV mee opgewarmd naar de voor CV ingestelde temperatuur, heb ik inmiddels begrepen.
  Als de CV aanstaat wordt die restwarmte weggepompt het CV systeem in, als de CV uit staat blijft die warmte in de warmtewisselaars. Bij warmwater tapvraag krijg je dan eerst het “voorverwarmde” water, dat veel warmer is dan de ingestelde tapwatertemperatuur, (ook als tapcomfort uitgeschakeld is).
  En zo dan dus eerst wat water dat bijna kokend is.

  De oplossing: In de zomer de temperatuurinstelling voor de CV verlagen, tot of lager dan de ingestelde temperaatuur voor het warmwater.

  Het lijkt erop dat je dan ook nog eens sneller warm water hebt en het niet (na voorheen de portie loeiheet) eerst vrij lang lauw, lauwwarmwater. Misschien omdat er dan minder warmte verloren gaat om de warmtewisselaar op temperatuur te brengen. Dat zou dan meteen ook nog weer een besparing betekenen.

  groeten,
  Karen

  PS: het is een HRE 24/18 A, had me eerder vergist.

 14. hallo Roderick,

  ik heb ook een intergas ketel.Wij gaan aanbouwen en komen beneden uit op een benodigde wattage van ruim 11000.
  Dit willen wij verdelen over drie radiatoren.
  Het probleem zit in de smalle muurtjes waar de radiatoren komen te hangen.
  Dit is dan weer op te vangen door radiatoren te gebruiken type t60.

  Heb ik wel een t60 ketel nodig.
  Kan jij ons vertellen hoe we kunnen zien of onze ketel een t60 of t50 ketel is?

  mvg,

  Gap

 15. hallo Roderick,

  wij hebben ook een intergas cv ketel 3 jaar oud.
  Voor de verbouwing hebben wij t60 radiatoren nodig 90 Celsius aanvoer en 70 Celsius retour
  Kunt u ons vertellen hoe wij kunnen zien of onze ketel een t60 ketel is?

  mvg,

  Gap

  1. Dag Gap, dat gaat niet om de ketel, maar om de radiatoren. De ketel zal prima in staat zijn om een hoog temperatuurtraject van 90/70/20 te verzorgen. Dat zijn namelijk “traditionele” temperaturen.

 16. Dag Roderick,

  Boeiend artikel. Ik moest erg lang wachten op mijn warm tapwater, maar de tapcomfort op mijn Intergas bleek uit te staan. Na op Eco te hebben gezet, was ik blij met snel warm water. Nu (b)lijkt echter de vloerverwarming aan te slaan zodra de stand op eco staat. De thermostaat staat gewoon uit/laag. Bekend probleem?
  Alvast bedankt!
  Myron

  1. Nee, niet bekend. Dan zou op één of andere manier het aanslaan van de pomp van de cv, de pomp van de vloerverwarming moeten schakelen. Dat is zeker niet standaard.

  2. Ik denk dat de pomp van je vloerverwarming (af en toe) draait, waardoor ie warmte uit je wisselaar trekt. Daardoor slaat je ketel aan op 6 om de temp in je wisselaar (die op de ”eco-stand” eigenlijk als een soort miniboilertje werkt) weer op peil te brengen.
   Een klep (honeywell VC 4013) er tussen die dicht staat tijdens ww-bedrijf en alleen opengaat bij cv-bedrijf kan een oplossing zijn. Als de klep dicht is (tijdens ww-bedrijf óf ‘géénbedrijf”…kan je vloerverwarming ook geen warmte uit je wisselaar trekken.

   groet

 17. Een andere vraag: ik heb een Nefit Trendline HRC30 CW5, maar ik vind de 10 ltr/min te weinig. ik dacht aan een zonneboiler om warm water aan te leveren, maar volgens Nefit werkt dat niet: de warmte wisselaar levert nu eenmaal niet meer dan die hoeveelheid water…

  Nu denk ik aan een bypass, om warm water parallel aan de CV ketel aan het tapwater toe te voegen (met mengventiel..). Gevaar is dat het WW nu via de bypass komt en de CV van slag raakt.

  Heeft iemand dit al geprobeerd?

 18. Heb een intergas 24/18 heb al veel aanpassingen gedaan, t 60 vermogen 60 etc. Sinds een jaar staat de pomp van 3 naar 2. Ik heb erg veel stroom bespaard. Het vreemde is dat hij nu vrij snel op melding 1 staat. Temperatuur bereikt. Hij blijft hierop erg lang nadraaien. Moet ik nu het vermogen of de temperatuur verlagen

 19. Hallo,
  Ik heb juist een HRE 36/30 uit 2011 aangesloten, tweedehands gekocht.
  Doet alles prima.
  Nu vraag ik me af als ik de tapwatertemperatuur verlaag naar 60 graden ipv van bijvoorbeeld 80 graden.
  Krijg ik dan ook meer ltrs water per minuut als bij de stand van 80 graden?
  De pomp schakelaar heb ik op 1 gezet
  Mvg Harrie

 20. Dag Roderick,

  Superinfo hier.
  Heb gisteren een beetje aan de parameters gesleuteld, maar loop nu tegen een probleempje aan.

  Situatie:
  — Intergas Kombikompakt HR 36/30 in een ruime twee-onder-éénkap woning van 1993. (gewoon goed geisoleerd (kruipruimte, muur en dak, overal thermopane)
  — in de woonkamer staat een houtkachel. Om die reden:
  — álle radiatoren voorzien van (voorinstelbare) thermostatische radiatorkranen
  — regeling dmv een honeywell wireless modulation (zet ik bijv. in de douche neer om t dáár warm te stoken terwijl beneden de thermostaatkranen dichtlopen omdat de houtkachel brandt.
  — hele systeem waterzijdig ingeregeld
  — Vloerverwarming in de keuken wordt geschakeld met een afzonderlijke pomp die gaat draaien (op stand 2) bij een temp vanaf 35 graden

  Gisteren pomp van de ketel van 3 op 2 gezet… test…ook radiatoren die het verst van de ketel zijn, werden gewoon prima warm. Oké dus.

  Probleem is dat na ca. 10 min CV-bedrijf de ketel in bedrijfstoestand 1 gaat. (gewenste temperatuur bereikt zegt de handleiding’.
  Maar…. de gevraagde kamertemperatuur is nog niet bereikt.

  Er staan voldoende radiatoren open en t systeem is ook voorzien van een bypass

  Instellingen:
  ketelpomp nú dus op stand 2.
  max aanvoer: 55 graden
  max ww: 60 graden

  installateursmenu:
  1: Installatietype: 0
  2: CV-pomp: 0 (alleen nadraaien)
  3: ingesteld CV-vermogen: 60%
  4: ingesteld max ww-vermogen: 95
  5: 25 graden
  6: -7 graden
  7: 25 graden
  8: cv-pompnadraaitijd na cv: 11 minuten
  9: cv-pompnadraaitijd na ww: 0
  A: stand driewegklep: 0
  b: booster uit: 0
  C: stappenmodulatie aan (1)
  c: minim. toerental tijdens cv-bedrijf: 30
  d: minim. toerental tijdens ww-bedrijf: 25
  E: minim. aanvoer tijdenes OT vraag: 35
  E. : openthermreactie staat op 1 (al begrijp ik niet helemaal wat dit betekent)
  F: starttoerental CV 50%
  F. : starttoerental WW: 80%
  h: max toerental ventilator: 45
  n: Regeltembp tijdens boilerbedrijf: 85 (maar lijkt me niet van toepassing bij mijn opstelling)
  o: wachtttijd CV ná tapvraag: 2 min
  P: antipendeltijd: 8 min.

  Heb je enig idéé, waarom de ketel in bedrijfstoestand 1 gaat (staat er een instelling niet goed die dit veroorzaakt)…..
  Hoe zou ik dit kunnen oplossen?

  Hoor graag van je. Bij voorbaat dank.

  hartelijke groet,
  Robert

 21. Dag Roderick,

  Mooi en helder verhaal.

  situatieschets van mijn opstelling.
  Intergas kombikompakt 36/30
  Radiatoren in woonkamer en op bovenverdieping en vloerverwarming in de keuken (zit een klep tussen vc 4013) om te voorkomen dat de pomp van de vloerverwarming warmte uit de wisselaar trekt.
  geheel wordt bediend met een HoneyWell wireless modulation, want……..ik heb n houtkachel in de woonkamer.
  Om die reden dus alle radiatoren voorzien van (voorinstelbare) thermostatische radiatorkranen (Heimeier) …. en radiatoren waterzijdig ingeregeld mbt infrarood-thermometer
  Thermostaat zet ik voor ik naar bed ga in de douche neer……’s ochtend is er daar warmtevraag en de douche wordt warmgestookt, maar de woonkamer niet, omdat daar de thrm. RA zijn dichtgelopen omdat t nog warm is van mn speksteenkachteltje……

  tot zover de opstelling.

  Ik wil liefst zo weinig mogelijk gas (en electra) verbruiken dus:
  …Pomp vloerverwarming voorzien van pompschakelaar die pas gaat draaien (op stand 2) als ie boven de 34 graden komt)

  Gisteren waterpomp in de ketel van stand 3 naar stand 2 gezet…ff getest…prima. Ook de radiator die t verste van de ketel zit, werd keurig warm.

  Vanochtend ging de ketel na ongeveer 10 minuten in WW-bedrijf (5) te zijn geweest …weer in stand (1).. gewenste temperatuur bereikt, terwijl de thermostaat nog warmte vroeg…

  Voldoende radiatoren open (ook in de kamer waren weer opengelopen) en Vloerverwarming in de keuken kon ie ook zn warmte in kwijt..

  Instellingen van de ketel zijn als volgt:

  gebruikersmenu (voor op de ketel)
  max aanvoer CV: 55 graden
  max aanvoer WW: 60 graden

  installateursmenu:
  1: installatietype: 0 (Kombikompakt HR)
  2: CV-pomp: 0 (alleen nadraaien)
  3: ingesteld CV-vermogen: 60%
  4: ingesteld max ww-vermogen: 95%
  5: min. aanvoertemp stooklijn: 25 (voor mij niet van toepassing lijkt me, want ik stook niet wa)
  6: min. buitentemp stooklijn: -7
  7: max buitentemp stooklijn: 25
  8: nadraaitijd pomp na cv-bedrijf: 11 minuten
  9: nadraaitijd pomp na ww-bedrijf: 0
  A: stand driewegklep of MIT: 0
  b: booster: 0 (uit)
  C: stappenmodulatie: 1 (aan)
  c: minimaal toerental tijdens CV-bedrijf: 30%
  d: minimaal toerental tijden ww-bedrijf: 25%
  E: minimaal aanvoertemp tijdens OT-vraag: 35
  E. OT-reactie: 1 (OT-set begrenzen indien < E)…???
  F: Starttoerental CV: 50%
  F.:Starttoerental WW: 80%
  h: max toerental ventilator: 45t/min
  n: Regeltemp tijdens boilerbedrijf: 85 graden (lijkt me niet van toepassing, want ik heb immers geen boiler..
  o: wachttijd CV na tapwater-bedrijf: 2 minuten
  P: antipendel: 8 minuten

  Zie jij een instelling die niet goed is, die kan veroorzaken dat ie in stand 1 gaat?
  Of zie je andere instellingen die gewoon nog beter kunnen..??

  Ben erg benieuwd…

  hartelijke groet,
  Robert

  1. Beste Roderick,

   Heel interessant stuk. Nu heb ik een vraagje:
   Zelf hebben wij een Kombi Kompakt HReco 36 met vloerverwarming.
   In de handleiding van de ketel staat geschreven dat je een minimale watercirculatie moet hebben.
   Hoe stel je deze in? kan het niet helemaal vinden in de beschrijven daar ze praten over minimaal vermogen enzo.
   Probleem is dat de vloerverwarming teveel af koelt (20graden) en dus niet warm blijft.

   Alvast bedankt.

   Martin van Heel

   1. Moet de ketel dat of de vloerverwarming? Op zowel de ketel als de verdeler kun je de pomp continu laten draaien. Of plaats een pompschakelaar die periodiek draait als het om voorkomen van (kalk)aanslag gaat.

 22. Robert,

  I\Ik heb een Nefit Ecomline van 2001 in de past aangeschafte woning staan.
  verwarming mbv convectors, radiators en vloerverwarming.
  De vloerverwarming heft 6 groepen waarvan onduidelijk is welke groep voor welke ruimten zijn.
  Om dit te constateren wil ik de groepen 1 voor 1 bijnemen.
  Op de verdeel unit zit een maxiamaal thermostat welke de pomp uitschakeld bij te hoge temperature.
  Omdat de nefit direct bij warmte vraag een hoge temperatuur geeft wil ik tijdelijk een aanlegthermostaat gebruiken op de retourleiding. Deze kan niet worden aangesloten in serie met de ecomline thermostat omdat dan de voiding voor de thermiostaat wordt verbroken door de aanleg thermostaat,
  Heb je een advise hoe ik wel deze optie kan aansluiten zodat ik de retour temperatuur kan verlagen?

  Groet,

  Hans

 23. Dag Roderick,

  Allereerst dank voor je uitgebreide blog. Hier in huis hebben we eigenlijk nooit een behaaglijk klimaat gehad in de koude maanden en ik denk dat we nu een heel eind de goede richting op gaan.

  We wonen in een tussenwoning met dubbelglas die we hebben voorzien van dakisolatie en vloerisolatie. Er hangt een HR ketel (Vaillant HR solide 30-34) aangestuurd door een calorMATIC 392.
  Probleem was dat wanneer de ketel aanstond het lekker warm werd, maar al snel was volgens de thermostaat de temperatuur bereikt en begon het kil aan te voelen. Iedere keer moest er een half graadje bij.

  Naar aanleiding van je blog heb ik het volgende gedaan: Vermogen van de ketel teruggezet van 30kW naar 20kW (moet dacht ik kunnen in een tussenwoning) Maximale temperatuur van de CV naar 60 graden.

  Daarnaast naar de thermostaat gekeken en nu blijkt dat deze al jaren staat ingesteld op ON/OFF ipv op modulerende thermostaat. Lijkt mij dat dit een groot aandeel heeft in het onbehaaglijk aanvoelen na het afslaan van de ketel?

  Ik heb daarnaast 2 vragen waar ik niets over kan terugvinden:
  Bij de Vaillant ketel kan ik de branderwachttijd instellen om een veelvuldig in- en uitschakelen te voorkomen. De effectieve wachttijd wordt bepaald door de ingestelde CV- aanvoertemperatuur. Wat kan ik hiermee bereiken?

  Daarnaast is er nog een bypass-ventiel die ik kan regelen. Dit zou dacht ik invloed hebben op de pompcapaciteit? Moet ik hier iets mee of gewoon laten staan op de fabrieksinstelling?

  Een andere vraag over waterzijdig inregelen stel ik bij de bijbehorende blog.

  Dank!

  Jeroen

  1. Onbehagen door wegvallen stralingswarmte kan zeker worden veroorzaakt door die aan/uit thermostaat.
   Ik zou de wachttijd zo instellen dat hij nooit meer dan 5-6x per uur start.
   Bypass-ventiel moet zo zijn ingesteld, dat hij pas begint over te storten als alle afgiftesystemen (radiatoren, vloerverwarming) dicht staan.

 24. Ij heb een aquaheat verdeler met energiezuinige wilo pomp erop. Nu was mijn gedachte om een pompschakelaar te monteren om zo nog meer stroom te sparen. Maar belangrijker..geen afgekoeld water laten lopen. Maar ik begrijp van her en der dat die schakelaar icm die zuinige pomp niet gaat. Pomp zou ervan kunnen sneuvelen?
  Heb jij dr enig id van. De ene installateur zegt ja..de ander nee.

  Thnx!

 25. Roderick, goed gedetailleerd verhaal dit. Ik heb zelf ook een Intergas combiketel. Enige suggestie die ik zou willen doen is om juist de “wachttijd CV na tapvraag” niet te verlengen bij deze ketel. Deze moet 0 zijn. Dit vanwege het feit dat deze ketel als een van de weinigen geen driewegklep (die schakelt tussen CV en tap bedrijf) bevat is het juist een nadeel is om te wachten. De warmte namelijk die gecreëerd is middels het tapwater kan dan zo snel mogelijk weer door het CV circuit worden opgepakt.
  In het algemeen is het nadeel overigens van deze cv ketel (zonder driewegklep) dat bij tapwater gebruik in de zomer ook de warmtewisselaar van de CV enigszins wordt verwarmd. Dit zorgt voor een iets lager rendement van deze ketel in de zomer. Maar het niet hebben van een driewegklep weegt hier wat mij betreft ruimschoots tegenop. Ik heb deze ketel nu 10 jaar en heb alleen na 6 jaar de branderruimte gereinigd en de condensafvoer schoongemaakt. Verder heb ik geen onderhoudscontract. Hij heeft me nog niet in de steek gelaten 😉 Andre

 26. Beste Roderick;

  Bedankt voor alle je uitleg maar….

  Ik heb een huisje van het jaar 1960, 90m², alles gelijkvloers met een goed geïsoleerd dak en een open veranda (waarin ik ook nog nieuwe ruiten wil laten steken, want langs daar gaat er veel warmte verloren)

  We hebben een half jaar geleden een nieuwe gascondensatieketel laten plaatsen:
  Ketel: Weishaupt WTC 25A met buitenvoeler
  http://www.weishaupt.be/@@download-file?uid=a884e6b1ec6b4c9e9bdddd8e8b412754
  Thermostaat: Weishaupt WCM-FS2.0
  http://www.weishaupt.be/@@download-file?uid=b6367ef1249a44f2a0ae4079bbb9174b
  aangesloten op bestaande radiatoren met gewone kranen

  We zijn er niet echt tevreden over het verwarmingsgevoel. s’Morgens, bij de eerste opwarming, als de ketel een eerste keer opwarmt voelt het zeeer warm aan en vanaf s’middags voelt het regelmatig koud aan, ook al geeft de thermostaat 24°C aan.
  De ketel leet niet te moduleren want pas als de kamer t° onder de ingestelde t° komt, gaat de ketel weer warmen en stijgt de kamer t° tot meer dan 1°C boven de ingestelde t°.
  Dan begint alles stilaan af te koelen en krijgen we een onbehaaglijk koudegevoel tot de ketel weer gaat warmen. En dit blijft zich herhalen.
  De installateur zegt dat dit allemaal normaal is maar ik heb het vermoeden dat hij van de moderne technieken niet veel kent.
  Ik heb de boel eens nagekeken en alles staat gewoon op fabrieksinstellingen. De toevoertemperatuur stond op 78°C. De kamertemperatuur schommelde tussen 24 en 24.9°C
  Na het lezen van uw blog heb Ik de toevoertemperatuur eens verlaagd naar 75. Toen steeg eerst de temperatuur naar 25.3°C maar ‘s anderendaags schommelde hij tussen 24 en 24.7 dus nu heb ik de temperatuur nog verder verlaagd naar 70°C. Diezelfde avond bleef de kamertemperatuur hangen rond 25.2°C . Het schommelen is dus verbeterd maar er is nu een serieuse offset.

  Hoe kan ik deze beter/aangenamer laten werken?
  Kan ik de thermostaat vervangen door een intelligente thermostaat?. Welke raad u me aan?
  Moet ik misschien de buitenvoeler afkoppelen?
  Hoe zit het met de stooklijn (hier steilheid genoemd).

  Alvast bedankt. Hieronder nog een beschrijving van vaststellingen gisteren:

  Zojuist thuisgekomen om 14u30. De kamertemperatuur was 24.9°C. De ketel gaf 55°C aan,
  Gewenste kamertemperatuur staat nog op 24°C
  Ik heb de deur eens open gezet en op 24.3°C begint de ketel terug te verwarmen .
  Deur dichtgedaan; kamer-t° zakt nog tot 24,0°C
  keteltemperatuur stijgt tot 66°C .Slaat dan af als kamer-t° 24,3°C is,
  De kamer-t° stijgt verder tot 25°C. Ketel-t°is dan 47°C
  Dan zie ik de ketel verwarmen op 32% vermogen, tot ketel 51°C, Kamer-t°= 24,9°C Dit is nu al een hele tijd zo. (is dat nu omdat het buiten afkoelt 16u00?, heeft dat met de steilheid (op18) te maken?),
  Een half uur later is situatie hetzelfde: Kamer-t° is 24,9°C; ketel-t° is 51°C en vermogen op 32% (van 25kW)
  Om22u00 is de kamer-t° 25,2°C
  Als ik vandaag thuiskwam om 14u30 was de kamer-t° 25.3°C met het ketelvermogen op 32%.

  1. Verlagen van de aanvoertemperatuur is geen goede “fix” voor het verbeteren van regelgedrag. Het heeft alleen te maken met efficiëntie omdat het de ketel in en condensatiezone “dwingt”.

   Ik ben niet bekend met het merk Weishaupt. Het klinkt inderdaad alsof er geen goede modulatie plaats vindt. Ik ben zelf inmiddels overgeschakeld naar een Nest thermostaat. Daarvoor had ik een Honeywell Modulation en die moduleerde ook prima.

 27. Hallo Roderick,

  Ik ben onlangs verhuisd naar een eind jaren 70 woning waarin een Nefit Ecomline Classic HR hangt. Na verbouwing hebben we beneden alleen vloerverwarming en boven radiatoren die we maar weinig gebruiken, soms om even een (kinder)kamer warmer te krijgen. Ik probeer nu de ketel af te stellen op zuiniger en efficiënter gebruik, maar met de handleiding en de onderhoudsmonteur kom ik niet erg ver. Ik zit met de volgende onduidelijkheden, wellicht kun jij me op hang helpen?

  1) er zit een boiler in voor het tapwater, kan deze helemaal uit en is dit dan ook zuiniger?
  2) er zit achter het service-klepje een draaiknop met een klein-groot vlammetje erop die ik van 1 tot 10 kan draaien. Nergens kan ik vinden wat deze knop regelt…

  Bij voorbaat dank!

  1. Ha die stokvis,

   Mijn schoonouders hebben precies zo’n ketel. Goede nieuws is dat deze ketel moduleert en ook een modulerende pomp heeft. Met de draaiknop kun je het maximum vermogen instellen. Ik ben inmiddels wijzer en weet dat dit voor een modulerende ketel weinig uitmaakt, m.a.w. knijpen heeft geen zin.

   De boiler voor het tapwater kan voor zover ik weet niet “uit” met een instelling. Eventueel kun je de temperatuur lager zetten met een draaiknop achter het klepje. Zet hem niet te laag i.v.m. legionella!

   Uitleg over de draaiknoppen is te vinden in servicehandleidingen die eenvoudig via Google zijn te downloaden.

   Gr. Roderick

Leave a Reply