Bedieningspaneel CV-ketel

CV-ketel instellen en afregelen

Ongelooflijk maar waar: de meeste CV-ketels zijn niet of nauwelijks afgeregeld. Denk je ervan uit te gaan dat de installateur hem keurig heeft ingesteld, dan blijkt meestal dat hij hem heeft aangesloten met de fabrieksinstellingen. Met het goed afregelen van de instellingen kun je tot 30% gas- en 80% elektriciteitsverbruik besparen.

Dit is deel 2 uit de serie “Bespaar energie met CV-tuning“. Lees ook de introductie uit deel 1.

Het resultaat met mijn CV-ketel

Mijn CV-ketel stond vrijwel geheel op fabrieksinstellingen. Als hij mijn huis ging verwarmen, racete hij met een veel te hoog vermogen van 19,7 kW naar een aanvoertemperatuur van 80°C met een ΔT (delta T; het temperatuurverschil tussen aanvoer en retour) van slechts 5°C. Mijn radiatoren waren loeiheet, maar met een koude trek was het comfort laag.

Nu loopt de CV-ketel rustig met een vermogen van 11,7 kW naar een aanvoertemperatuur van zelden meer dan 60°C met een ΔT van een nette 15°C. De radiatoren worden geleidelijk warm. Daardoor voelt het niet alleen veel comfortabeler, maar heb ik ook 20% gas- en 40% elektriciteitsverbruik bespaard.

Pak de handleiding

Wat je kunt instellen verschilt per CV-ketel. Zelf heb ik een Intergas Kombi Kompakt HR 28, waar veel aan te regelen valt. Daarentegen kan op de Nefit EcomLine HR Excellent van mijn schoonvader een stuk minder worden ingesteld. Pak daarom de handleiding en kijk wat er mogelijk is.

Veel CV-ketels maken onderscheid tussen twee soorten instellingen: die voor de gebruiker en die voor de installateur. De installateur heeft soms zelfs een aparte handleiding. Die krijg je er als gebruiker niet altijd bij.

Heb je een handleiding niet bij de hand, dan kun je ze bijna altijd vinden op Google. Handige zoektermen: handleiding, gebruiksaanwijzing, montagevoorschrift, bedieningsvoorschrift, installatievoorschrift, installatiehandleiding.

Werk veilig

Bedenk dat je aan de slag gaat met een apparaat dat gas gebruikt. Dat kan gevaarlijk zijn. De gebruikersinstellingen moet je veilig kunnen wijzigen. Bedenk wel goed wat je doet met de installateursinstellingen. Raadpleeg bij twijfel een professionele installateur.

Aan de slag

Het afregelen van je CV-ketel is niet moeilijk. Lees de uitgebreide startpost van Gas besparen door middel van CV tuning op Gathering of Tweakers voor méér dan een introductie.

Om tot een goed resultaat te komen moet je temperaturen van leidingen kunnen meten. Ik heb hiervoor een Voltcraft IR 260-8S infraroodthermometer gekocht bij Conrad.

Tip: schrijf alle huidige instellingen goed op voordat je wat verandert.

Gebruikersinstellingen

Dit zijn instellingen die eenvoudig door de gebruiker zijn te wijzigen.

Verlaag de maximale aanvoertemperatuur

Ik heb mijn maximale aanvoertemperatuur verlaagd van 80 naar 75°C. Zo werkt de CV-ketel vaker in zijn HR-bedrijf. Om dat te bereiken mag de retourtemperatuur maximaal 55°C zijn. De daarvoor benodigde ΔT van 15°C bij 70°C aanvoer is realistisch, maar een ΔT van 25°C  bij 80°C zeker niet! Daardoor kon de CV-ketel lang niet altijd het beloofde hoge rendement leveren.

Het verlagen van de aanvoertemperatuur kan het rendement dus verbeteren. Voorwaarde is wel dat de woning voldoende is geïsoleerd en de radiatoren voldoende capaciteit hebben. Bij een instelling van 60°C werd mijn jaren ’70 huis niet snel genoeg warm in koude dagen. Nieuwere huizen zullen daar meer succes mee hebben. Als vloerverwarming de hoofdverwarming is, dan kan mogelijk zelfs op zeer lage temperaturen worden gestookt: 40°C.

Een goede modulerende thermostaat regelt de aanvoertemperatuur zelf naar beneden. Vergeet niet om de nieuwe maximale aanvoertemperatuur in te stellen op de thermostaat.

Schakel tapcomfort uit of naar eco

Ik heb de tapcomfortinstelling gewijzigd van “aan” naar “eco”. Hierdoor wordt de warmtewisselaar voor warm tapwater niet continu op temperatuur gehouden, maar leert de CV-ketel zelf wanneer hij dat moet doen op basis van mijn gebruikspatroon.

Uitschakelen zou natuurlijk nog zuiniger zijn. In mijn geval duurt het nu al redelijk lang voordat de douche en keukenkraan warm worden. Dat stukje comfort wilde ik niet inleveren. Ik zou een keukenboiler kunnen plaatsen om dat te verhelpen, maar dat is uiteindelijk niet zuiniger.

De Nefit EcomLine HR beschikte over een boiler en kende deze instelling niet.

Voorkom legionella

Wil je legionella volledig voorkomen, dan moet het warm water een temperatuur hebben van 60°C bij de tappunten. Zelfs bij de maximale ketelinstelling van 65°C lukt dat bij mij thuis niet. Dat is niet erg: bij normaal gebruik en voldoende spoelen na vakantie sterven de legionellabacteriën alsnog. Uit recent onderzoek blijkt zelfs dat een instelling van 60°C op de CV-ketel aan te bevelen is voor huishoudens met koperen en/of kunststof leidingen.

Let ook op de temperatuur van de warmtewisselaar voor het tapcomfort. Op mijn Intergas bedroeg de instelling 57°C, en op de Nefit zelfs maar 53°C. Op de Nefit kon ik deze temperatuur verhogen, maar op mijn Intergas helaas niet.

Installateursinstellingen

Dit zijn instellingen die vaak alleen toegankelijk zijn via een apart installateurs- of servicemenu. Raadpleeg bij twijfel een professionele installateur.

Schakel stappenregeling in

Een modulerende CV-ketel is in staat om het vermogen (ook wel: de deellast) te regelen, zodat een optimale ΔT ontstaat. Is de ΔT te klein, dan regelt hij het vermogen omhoog, en vice versa. Intergas noemt dit stappenregeling. Het zorgt voor zuinig stoken en een langere levensduur.

Verwar een modulerende CV-ketel niet met een modulerende thermostaat. Een modulerende ketel heeft een stappenregeling voor het vermogen, maar niet voor de temperatuur. Andersom regelt een modulerende thermostaat de vraagtemperatuur, maar niet het vermogen.

Over de modulerende thermostaat later meer. Verzeker voor nu dat de stappenregeling van de CV-ketel aan staat.

Beperk het vermogen

De werking van het CV-vermogen kun je vergelijken met een auto. Je kunt snel naar je bestemming racen of er rustig heen rijden. In beide gevallen bereik je de bestemming, maar het racen kost meer brandstof. Zo is het ook met je CV. Het is zuiniger om langer te stoken op laag vermogen, dan korter op hoog vermogen.

Het minimale CV-vermogen wordt ook wel eens het vermogen bij deellast genoemd. Zo ook bij de Nefit EcomLine HR.

Een aantal lezers reageerde dat het niet nodig is om het vermogen te beperken. Zei stellen: moderne CV-ketels moduleren hun vermogen zelf. Dat is inderdaad zo. Maar ik ken het regelgedrag van de ketel niet. Door het vermogen toch te beperken, sluit ik uit dat de ketel te hoog start.

Bereken het vermogen

Het benodigde vermogen is als volgt te berekenen. Meet de inhoud in m³ van de verwarmde ruimtes. Bepaal per ruimte het aantal Watt per m³:

 • Hal, toilet, slaapkamer (18°C): 70 W/m³
 • Keuken (20°C): 77 W/m³
 • Woonkamer (22°C): 85 W/m³
 • Badkamer (24°C): 93 W/m³

Andere temperaturen kun je eenvoudig interpoleren. Gebruik bijvoorbeeld voor 21°C: 77 + (85 – 77) / (22 – 20) x (21 – 20) = 81 W/m³. Of 19°C: 70 + (77 – 70) / (20 – 18) x (20 – 19) = 73,5 W/m³.

Vermenigvuldig nu per ruimte de inhoud met het aantal Watt per m³. Bepaal dan per ruimte de benodigde correctiefactor:

 • Vrijstaand huis of hoekhuis: +10%
 • Ruimte op het noorden: +10%
 • Slecht geïsoleerd: +15%
 • Goed geïsoleerd: -10%

Tel nu de uitkomsten van alle ruimtes bij elkaar op. Dit getal is bij benadering het vermogen in Watt dat de ketel moet leveren. Deel dit getal door 1.000 om tot kW te komen. Mijn rekenvoorbeeld:

 • Hal: 3,6 x 2,0 x 2,6 m x 70 W/m³ (18°C) = 1.310 W +15% (open dus slecht geïsoleerd) = 1.507 W
 • Woonkamer: ((4,2 x 3,6) + (2,6 x 3,2) + (2,6 x 2,4)) x 2,6 m x 81 W/m³ (21°C) = 6.250 W -10% (goed geïsoleerd) = 5.682 W
 • Keuken: 5,6 x 2,6 x 2,2 m x 81 W/m³ (21°C) = 2.595 W +0% (ruimte op het noorden maar goed geïsoleerd)
 • Bijkeuken: 4,3 x 2,4 x 2,2 m x 63 W/m³ (16°C) = 1.430 W +25% (ruimte op het noorden en slecht geïsoleerd) = 1.788 W
 • Enzovoorts.

Uiteindelijk kwam ik uit op een vermogen van 20,4 kW. De standaardinstelling van 70% (19,7 kW) kwam goed in de buurt en heb ik dus niet aangepast. Is jouw ketel eigenlijk te groot voor je huis, dan kun je het CV-vermogen (of eigenlijk: de deellast) verlagen.

Vergroot het modulatiebereik

Zodra het CV-water op temperatuur is, heeft de ketel minder vermogen nodig om het op temperatuur te houden. Door het minimale toerental te verlagen geef je de ketel de kans om op zo’n laag mogelijk pitje te pruttelen. Dat is zuiniger én comfortverhogend. Want nu de radiatoren niet meer loeiheet worden, is er naderhand ook geen koude trek meer.

Zelf heb ik het minimale CV-toerental verlaagd van 40% (11,2 kW) naar 30% (8,5 kW). Dit kan ook voor de warm waterfunctie. De ketel heeft nu dus een groter bereik om te moduleren. Zo werkt hij stiller en zuiniger.

Als je het minimale CV-toerental verlaagt, houd de CV-ketel dan goed in de gaten als hij op minimum vermogen brandt. Sommige ketels, waaronder mijn Intergas, hebben zelfs een functie om de CV-ketel te testen op minimum vermogen. Hoor je plopjes of valt spontaan de vlam weg, dan heeft de ketel te weinig vermogen. Dat komt de levensduur en het gasverbruik niet ten goede. Verhoog het minimale CV-toerental in dat geval weer totdat de symptomen verdwijnen.

Verlaag de pompstand

Bij de ideale pompstand is de ΔT zo dicht mogelijk bij de 20°C. Is de huidige ΔT lager, verlaag dan de pompstand. Is de huidige ΔT hoger, verhoog dan de pompstand. Voer dit uit met alle radiatoren vol open. Zo heb ik de pompstand verlaagd van stand III (70W; circa 1.500 l/h) naar stand I (36W; circa 875 l/h).

Staar je niet blind op een ΔT van 20°C. Het belangrijkste is dat de ruimte goed op temperatuur komt en blijft. Pas daarna wordt de ΔT relevant. Bedenk ook: hoe lager de aanvoertemperatuur, hoe lager de haalbare ΔT. Bij een aanvoer van 60°C bedraagt een goede ΔT zo’n 15°C.

Heb je een combiketel en verlaag je de pompstand, dan daalt de warm waterdruk helaas ook. Dat is dus een keuze tussen comfort en zuinigheid. Voor mij is stand I prima voor de douche of de keuken, maar niet allebei tegelijk. Het is niet zo dat de douche dan koud wordt, maar de straal wordt wel aanmerkelijk minder.

In tegenstelling tot de andere instellingen, moest ik voor het verlagen van de pompstand de kap van de ketel verwijderen en een draaiknop op de pomp verstellen. Dat lijkt ingrijpender dan het is, want ik hoefde geen gasvoerende delen te openen.

Het verlagen van de pompstand bespaart elektriciteit en — veel belangrijker — geeft de radiatoren en vloerverwarmingverdeler meer tijd voor warmteafgifte. Resultaat: een dramatische verbetering van de ΔT, minder pendelen en zuiniger stoken. Ook tikken de leidingen niet meer.

De Nefit EcomLine HR beschikte over een modulerende CV-pomp. Deze past zijn debiet automatisch aan en hoefde niet te worden ingesteld. In de toekomst zou ik een energiezuinige CV-pomp kunnen plaatsen: een modulerende en/of gelijkstroompomp. De terugverdientijd is hier met zo’n 15 jaar echter te lang voor.

Ook van de vloerverwarming!

Heb je vloerverwarming, dan zie je dat op de vloerverwarmingverdeler ook een pomp zit. Daarvoor geldt hetzelfde: pompstand I is voor vrijwel alle huizen meer dan genoeg. Pompt hij sneller, dan heeft het warme water helemaal niet de kans om die warmte af te geven aan de vloer. Zonde.

Ben je toch bezig met de vloerverwarming, plaats dan meteen een pompschakelaar. Die zorgt ervoor dat de pomp alleen pompt als er ook aanvoer van warm water is. Dat bespaart elektriciteit en verbetert het comfort. Want als hij pompt zonder warm water, dan trek je alleen maar warmte uit de vloer.

Verleng de nadraaitijd van de CV-pomp

Ik heb de nadraaitijd van mijn CV-pomp verlengd van 1 naar 5 minuten. Enerzijds om het lagere debiet van de verlaagde pompstand te compenseren. Anderzijds om de warmte die nog in de warmtewisselaar en de leidingen zit naar de radiatoren en vloerverwarming te brengen. Dit bespaart gas maar kost iets meer elektriciteit. Per saldo is het zuiniger.

Ik heb nog geen ideale manier gevonden om de ideale nadraaitijd te bepalen. Controleer in ieder geval de aanvoer- en retourtemperatuur bij de CV-ketel. Aan het einde van de nadraaitijd moeten die nog verschillen. Zijn ze gelijk, dan was er geen warmte meer in de warmtewisselaar om af te voeren, en heeft de CV-ketel te lang nagedraaid. Zo kun je proefondervindelijk een goede nadraaitijd bepalen.

De CV-pomp van de Nefit EcomLine HR kon alleen schakelen tussen 4 minuten nadraaien of continu draaien. Continu draaien was ook een optie op mijn Intergas HR 28. Dit is alleen noodzakelijk als er weersafhankelijk wordt gestookt. Dit is normaliter niet het geval.

Schakel de booster uit

Ik heb gecontroleerd dat de booster uit staat. Op sommige kleinere Intergas-ketels staat de booster namelijk standaard aan. Dit zorgt ervoor dat de CV-ketel letterlijk vol gas start met branden. De consequentie daarvan is een hoog gasverbruik, laag rendement en kortere levensduur.

De Nefit EcomLine HR kende deze instelling niet.

Stel de OpenTherm-reactie en minimale temperatuur in

Ik heb de OpenTherm- of OT-reactie op de fabrieksinstellingen laten staan. Dat betekent dat de ketel de modulerende OpenTherm-thermostaat volgt met een minimumtemperatuur van 40°C. Vraagt de thermostaat eigenlijk minder, dan zal de ketel toch naar 40°C gaan verwarmen.

Eigenlijk wilde ik een warmtevraag van minder dan 40°C geheel negeren. De ketel bereikt dat soort temperaturen immers heel snel, terwijl de radiatoren weinig warmte af zullen geven. Het gevolg is een lage ΔT en mogelijk pendelen van de ketel. Voor de levensduur van de CV-ketel is het bovendien beter om af en toe lang te branden, dan regelmatig kort.

Het negeren van de OT-reactie bleek echter niet mogelijk met mijn Honeywell Chronotherm Modulation thermostaat. Die vraagt namelijk eerst de maximale keteltemperatuur. Dan schakelt hij terug naar zijn werkelijke warmtevraag. Het resultaat is ongewenst en continu starten en stoppen van de brander.

Al met al bleek begrenzen tot 40°C nog niet zo’n gekke instelling. De aanvoertemperatuur bij mijn vloerverwarmingverdeler is dan nog voldoende.

De Nefit EcomLine HR werkt niet met OpenTherm en kende deze instellingen niet.

Verlaag het starttoerental

Ik heb het starttoerental verlaagd van 70% naar 50%. De CV-ketel start nu stiller en zuiniger. Ook is de eerste scheut met loeiheet tapwater nu geschiedenis. Ten slotte komt het de levensduur van de brander ten goede, omdat de thermische belasting bij koud bedrijf lager is.

De Nefit EcomLine HR kende deze instelling niet.

Verhoog de wachttijd CV na tapvraag

Ik heb de wachttijd CV na tapvraag verhoogd van 0 naar 1 minuut. Dit voorkomt onnodig schakelen tussen CV- en warm waterbedrijf tijdens bijvoorbeeld douchen en koken. Vaak gaat de warm waterkraan dan een paar keer open en dicht in korte tijd. Minder heen en weer schakelen verlengt de levensduur van de driewegklep. Ook bespaart het onnodig starten en stoppen van de brander.

De Nefit EcomLine HR beschikte over een boiler en kende deze instelling niet.

Verleng de antipendeltijd tijdens CV-bedrijf

Soms kan een ketel zijn warmte niet kwijt. Hij schiet dan ongewenst in een antipendelprogramma. Met deze ingebouwde veiligheid schakelt hij af totdat het water voldoende is afgekoeld. Dit kan worden voorkomen door het vermogen van de ketel te verlagen of de capaciteit van de radiatoren te vergroten. Ook kan het verlagen van de pompstand helpen.

Mijn CV-ketel pendelt gelukkig niet. Toch heb ik de antipendeltijd tijdens CV-bedrijf verhoogd van 5 naar 12 minuten. Baadt het niet, dan schaadt het niet! Zorg ervoor dat een ketel niet vaker dan 5 à 6 keer per uur start. Vaker starten verspilt gas en vermindert de levensduur van de brander.

Samenvatting

Op de ene CV-ketel is meer in te stellen dan op de andere ketel. Toch is iedere CV-ketel beter af te stellen dan de fabrieksinstellingen. Afstellen is gratis, bespaart energie, verhoogt het comfort en verlengt de levensduur van de ketel.

Het afregelen van de ketel gaat in samenspraak met de thermostaat: het onderwerp van deel 3 uit deze serie.

132 thoughts on “CV-ketel instellen en afregelen”

 1. Hallo Roderick,

  Ik heb je mooie artikel nog eens weer met interesse nagelezen en er onstaat nog een andere vraag bij mij over de stappenregeling/moduleren op vermogen.

  Als de ketel een hoger of lager vermogen kiest, betekent dit dan feitelijk een hogere of lagere aanvoertemperatuur van het water? En wordt de gevraagde temperatuur van een modulerende thermostaat in zo’n geval dus genegeerd?

  Er wordt gesteld dat een ketel moduleert op vermogen en een thermostaat op de gevraagde temperatuur. Ik vind dat een beetje verwarrend omdat een ketel in mijn ogen maar 1 ding levert (en kan leveren): water van een bepaalde temperatuur. Op basis van een langzaam stijgende retourtemperatuur snap ik dat er steeds minder bijverwarmd hoeft te worden voor een bepaalde aanvoertemperatuur. Dan kan de ketel dus naar beneden moduleren qua vermogen. Daarnaast wordt blijkbaar ook de delta T gemeten en op basis daarvan kan de ketel kiezen om meer/minder vermogen te leveren. Is dat wat er gebeurt? Bij gelijkblijvende retourtemperatuur betekent een wijziging in vermogen een wijziging in aanvoertemperatuur?

  Voor zover ik weet is de delta T waarop de ketel zijn modulatie keuzes maakt niet in te stellen op de Intergas. Is het wel bekend met welke grenswaarden de ketel werkt?

  Groet,
  Arjan

  1. Hoi Arjan,

   Vergelijk het met je auto: je wilt vanuit stilstand een bepaald aantal km/h rijden (de temperatuur). Om dat te bereiken, kun je veel of weinig gas geven (het vermogen). Dat is het verschil tussen beide modulerende regelingen. De grenswaarden van de Intergas zijn mij niet bekend.

   Met vriendelijke groet,

   Roderick

 2. Hallo Roderick,

  Geinspireerd door o.a. jouw blog en Tweakers ben ik met mijn CV installatie aan de gang gegaan. Het betreft een goed geisoleerde woning uit 2011 met vloerverwarming als hoofdverwarming. Boven radiatoren die erg ruim bemeten zijn (i.v.m. LTV). Thermostaat is een Honeywell Chronothem Vision Modulation, ketel is een Intergas HRE 28/24 (lijkt op de jouwe, zo niet, is hetzelfde).

  Nu probeer ik de ketelwatertemperatuur zo laag mogelijk te krijgen, want dat gaat uiteindelijk gas besparen. Deze stond op 50 graden, ik wil proberen dit nog lager te krijgen (zonder dat het comfort eronder te lijden heeft). Daarbij moet ik melden dat ik de radiatoren in de slaapkamers toch bijna nooit aan heb. In de badkamer is een convector onder het bad (eveneens LTV) en vloerverwarming middels een RTL ventiel.

  Nu constateer ik dat als ik de CV-temp op de ketel naar 45 graden zet, en dit eveneens op de thermostaat instel, de thermostaat op 21 graden instel terwijl het 20 graden in huis is, de ketel niet aan gaat terwijl ik dit wel verwacht. Alsof een bepaalde insteldrempel niet overschreden wordt.

  Nu staat parameter E (minimale aanvoertemperatuur tijdens OT vraag) van de Intergas nog op de default waarde van 40 graden (fabrieksinstelling), terwijl ik denk dat bij mijn LTV deze parameter flink omlaag kan. Ik lees dat jij dit uiteindelijk niet gedaan hebt. Wat denk je in mijn situatie?

  Ik bedoel, de Intergas is geschikt voor LTV maar ook voor ‘normalere’ temperaturen (80 graden). Aangezien de default waarde 40 graden is, en mijn ketel slecht nog 50 graden stond ingesteld, lijkt me dit niet helemaal in verhouding.

  Gr. Kees

 3. Beste Roderick, dank voor de zeer informatieve artikelen!

  Betreffende het verlengen van de levensduur van de driewegklep, de Intergas Kombi Kompact HRE zou dit onderdeel niet bevatten. Uit de brochure (http://www.intergas-verwarming.nl/flip-Brochure-Intergas-Kombi-Kompakt-HRE/download/Brochure-HRE.pdf):
  “Door de gescheiden koperen circuits voor cv- en warmwater is de Intergas Kombi Kompakt de enige HR-ketel zonder driewegklep. Hiermee is een grote bron van storingen verdwenen”

 4. Hallo Roderick,

  Ik heb ook wat zitten stoeien met de pompstand van de Intergas. Maar ik kwam erachter dat de Intergas een doorstroomtoestel is, en dat er voor de waterdruk van het tapwater de pomp helemaal niet gebruikt wordt. Het stroomt er letterlijk ‘doorheen’, de ketel registreert dit enkel via de stromingsschakelaar.

  Zo zou dus het verstellen van de pompschakelaar van de CV-pomp helemaal geen invloed moeten hebben op de tapwatervoorziening. Enkel bij vloerverwarmingsvoorzieningen zou er nog een keerklep in de retour voor de CV pomp geplaatst kunnen worden. Dit om ongewenste doorstroming als gevolg van een tweede pomp in de installatie te voorkomen. Dit heeft dan tot gevolg dat de warmtewisselaar energie kwijtraakt aan het CV water terwijl je de energie aan het tapwater wilt afgeven.

  Gr. Kees

 5. Hey Roderick,
  Erg leuk stuk om te lezen. Op jouw advies heb ik mijn woning opgemeten en kom, zonder correcties, op 42,66 kW. Echter mijn Remeha 40c komt niet verder dan 37kw… volgens boekje van Remeha. Betekend dit nu dat ik niet voldoende capaciteit heb om de woning te verwarmen? Of werk dat niet zo?

  Mvg Onno

  1. Dan heb je waarschijnlijk best een grote woning. Je zou tekort komen als je alle ruimtes op doeltemperatuur wilt krijgen tijdens een hele koude dag van bijvoorbeeld -10 graden Celcius. In mijn geval is mijn ketel daar wel op berekend, maar verwarm ik de slaapkamers en zolder nooit. Dat zal bij jou ook zomaar het geval kunnen zijn?

   Een “ondergedimensioneerde” ketel vind ik zelf wel prettig. Want kleinere ketels draaien doorgaans ook beter op een laag vermogen. En dat is weer lekker zuinig.

 6. Dag Roderick,

  Ik heb je verhaal met veel interesse gelezen. Zelf heb ik dit http://otgw.tclcode.com/otmonitor.html ertussen gezet en dat geeft een mooi inzicht wat mijn Intergas doet.

  Zo valt het mij op dat in sommige gevallen de ketel van CV naar WW omschakelt wanneer er plotseling druk wegvalt op de koud water leidingen bijv. door het doortrekken van de WC. Omdat ik ingesteld heb dat hij pas na 5 minuten dan weer terugschakelt naar CV kan het zomaar zijn dat de ketel een uur niet aan de CV toe komt. Niet erg prettig met dit weer en in een oud huis.

  Volgens mij komt dit doordat ik een aantal een-greeps mengkranen gebruik waardoor bij het induiken van de druk op het koudwater de warmwater leiding (in die kranen) dan heel kort begint te ‘stromen’. De oplossing is in theorie heel simpel: altijd alle mengkranen op de koude stand zetten, maar dat is met een gezin nog niet zo eenvoudig voor elkaar te krijgen.

  Nu mijn vraag: is het jou bekend of de Intergas ketels een instelling hebben waarmee je de WW vraag kunt vertragen? Bijv. instellen dat deze pas na 5 sec. in werking mag gaan? Of zou jij dit anders oplossen?

  Sorry, wellicht enigszins off-topic, maar wellicht heb je suggesties?!

  Bedankt,
  Willem

  1. Toevallig heb ik deze winter de omschakeling ook teruggezet van 5 minuten naar 1 minuut. Een technische oplossing om die vertraagd in te laten gaan ken ik niet.

   1. Dag Roderick,

    Ik had deze vraag ook aan Intergas gesteld en kreeg vandaag dit antwoord:

    “Het is helaas niet mogelijk om een wachttijd in te stellen voor warmwater bereiding.”

    Jammer dan. Bij de traditionele servo-gestuurde 3-weg kleppen zat er tenminste nog wat tijd tussen het omschakelen.

    De enige ‘technische’ oplossing die ik nog kan bedenken is het gebruiken van keerkleppen in de koudwaterleidingen naar de 1-greeps mengkranen, maar goed, dat is ook een gedoe.

    Willem

 7. Hallo Willem,

  Interessant! Ik heb zelf ook een HRE, maar wel uit 2011. Is het loggen met de OT monitor een optie? Dr zit geen netwerkaansluiting aan, maar wel een diagnose stekker. Welke hardware heb je ervoor nodig?

  Gr. Kees

  1. Dag Kees,

   Dat kun je allemaal terugvinden op die site: http://otgw.tclcode.com/index.html

   Het is een zelfbouwmodule (die je ook compleet kan kopen geloof ik) die ‘tussen’ je opentherm thermostaat en de ketel geplaatst wordt. Beetje vergelijkbaar met een CAN bus in de auto. Deze module ziet alle communicatie. Deze module kan vervolgens communiceren met een PC of iets simpeler zoals ik het heb met een Raspberry Pi (https://www.raspberrypi.org/) Deze werkt dan ook als webservertje waardoor je alles kan volgen en zelfs bijsturen. Maar goed, dat staat allemaal uitvoerig op die site.

   Het gaat er dus om dat je ketel OpenTherm ondersteunt. Is dat het geval dan zal dit ook werken.

   Willem

 8. Hoi Roderick, heb je ook een pompschakelaar voor de vloerverwarming pomp die je kan aanbevelen? Ik wil er eentje aanschaffen voor het comfort. Mijn alpha2 L pomp draait al redelijk zuinig.

 9. Hi Roderick, ik lees dat je de stappenregeling van de Intergas hebt ingeschakeld. Volgens de handleiding moet die bij een opentherm thermostaat juist uitgeschakeld worden. Zie ik iets verkeerd?

   1. Ik heb, denk ik, een wat oudere intergas. In de handleiding staat bij parameter F “Open Therm ketelvermogen” het volgende:

    Instelbereik 12kW tot 28kW. Deze parameter geeft het maximaal vermogen van het toestel aan t.b.v. een Open Therm cascaderegelaar. Standaard staat deze op 22 kW en zal dus moeten worden aangepast indien het een 28kW toestel betreft. Voor de juiste werking moet parameter 3 op 99 en C op 0 worden ingesteld, anders zal het door de OT cascade-regelaar gevraagde vermogen door deze parameters worden begrensd.

    Parameter C is stappenmodulatie:
    0 = stappenmodulatie tijdens cv bedrijf uit
    1 = stappenmodulatie tijdens cv bedrijf aan

    1. Inderdaad een andere versie. Bij mij is parameter F het starttoerental van de CV van tussen de 50 en 99%. De tekst die jij noemt komt in mijn handleiding niet voor.

 10. Intergas ketels werden enkele jaren geleden door de Consumentenbond als beste getest. Nu scoren ze laag, vooral op het onderdeel ‘op laag pitje branden’. Volgens de website http://www.welke-kiezen-kopen.nl scoren Intergas ketels matig wat betreft modulatiebereik.
  Ik raak hierdoor in verwarring, omdat ik uit je blog begrijp dat veel handmatig kan worden ingesteld, ook het modulatiebereik. Hoe moet ik dit zien?

  1. Wat op dit moment goede of slechte ketels zijn, kan ik je niet precies vertellen. Wat je vraagt zijn twee verschillende dingen. Stel merk A heeft een modulatiebereik van 50-100% (instelbaar) en merk B van 20-100% (niet instelbaar). Dat is het verschil.

 11. Hoi, interessante handleiding. Ik heb zelf Intergas HRECO 36 CW5 Ketel. Tapcomfort stond al op ECO en ik heb voor nu alleen de aanvoertemperatuur van 80 graden verlaagd naar 70 graden. De overige zaken heb ik geen kaas van gegeten en durf ik zelf eerst niet aan. Volgens mij is de ketel die ik heb al vrij zuinig en effectief van zichzelf.

 12. Hoi, fijne informatie. Half off-topic een vraag over het instellen van nadraaien na tapvraag en/of “Tapcomfort” en äanvoertemperatuur instellen. Ik heb hier een Intergas Combi Compact HRE 28/24 en als de CV uit staat, de thermostaat dus lager dan de temperatuur in huis dan lijkt het erop dat alle “restwarmte” in de ketel blijft zitten en krijg ik na WW tapvraag binnen een aantal seconden een hoeveelheid water van ca 80 graden uit de kraan. (of hoger, het lijkt soms te koken). Daarna zakt de temperatuur weer flink en loopt dan langzaam op naar de normale tapwatertemperatuur. Ook als tapcomfort uit staat, die instelling heeft er geen invloed op. Dus brand je dan telkens je vingers! Voor kinderen super link zoiets.
  Als zoals nu, de afgelopen periode de CV draait om het huis warm te houden, doet zich dat niet voor.
  Duurt het zelfs een tijdje voor het ww op temperatuur is, al zit de kraan nog geen meter van de ketel.

  De onderhoudsmonteur zegt dat dat loeihete tapwater nou eenmaal “normaal” is, vanwege de warmhoudfunctie, of, ook al gezegd: “de kraan zit ook wel erg dicht bij de ketel” en Intergas verwijst me naar het servicebedrijf en heeft nog nooit gehoord van brandwonden door zoiets.

  Is daar met aanpassen van instellingen toch wat aan te doen? Het lijkt erop dat ie als de CV aanstaat wel nadraait na tapvraag, maar in de zomer niet, en het weer oppassen is niet telkens je vingers te branden, als je even je hoofd er niet bij hebt ben je de klos. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

  Ik zou superblij zijn met raad, of en hoe dit met wellicht aanpassen van instellingen op te lossen is, Het enige voordeel is dat je met die temperaturen je tapwatertemperatuur echt niet hoeft aan te passen aan legionallarisico, alles wordt eerst even schoongebrand… maar ik heb ‘t liever normaal.

 13. Hallo,

  Geinspireerd door de blog ben ik ook eens aan de slag gegaan, gekeken naar de instellingen, ketel ook weer bijgevuld enz. En ondertussen ook de oplossing voor het kokend heet water gevonden.
  Voor degenen met hetzelfde euvel, en/of wie nog bezig was met een oplossing:

  De warmtewisselaar van de CV en die van het tapwater liggen tegen elkaar aan of heel dicht bij elkaar. Als je warmwater tapt, wordt de warmtewisselaar van de CV mee opgewarmd naar de voor CV ingestelde temperatuur, heb ik inmiddels begrepen.
  Als de CV aanstaat wordt die restwarmte weggepompt het CV systeem in, als de CV uit staat blijft die warmte in de warmtewisselaars. Bij warmwater tapvraag krijg je dan eerst het “voorverwarmde” water, dat veel warmer is dan de ingestelde tapwatertemperatuur, (ook als tapcomfort uitgeschakeld is).
  En zo dan dus eerst wat water dat bijna kokend is.

  De oplossing: In de zomer de temperatuurinstelling voor de CV verlagen, tot of lager dan de ingestelde temperaatuur voor het warmwater.

  Het lijkt erop dat je dan ook nog eens sneller warm water hebt en het niet (na voorheen de portie loeiheet) eerst vrij lang lauw, lauwwarmwater. Misschien omdat er dan minder warmte verloren gaat om de warmtewisselaar op temperatuur te brengen. Dat zou dan meteen ook nog weer een besparing betekenen.

  groeten,
  Karen

  PS: het is een HRE 24/18 A, had me eerder vergist.

Leave a Reply