CV-ketel instellen en afregelen

Deze reeks is verouderd en de discussie is gesloten.

Ik schreef dit vóór de doorbraak van warmtepompen, lage temperatuur verwarming, toerengeregelde pompen en dynamische regelafsluiters. Lees het hier gerust vanuit historische waarde, maar weet: nieuwe tijden vragen om andere CV-tuning.

Ongelooflijk maar waar: de meeste CV-ketels zijn niet of nauwelijks afgeregeld. Denk je ervan uit te gaan dat de installateur hem keurig heeft ingesteld, dan blijkt meestal dat hij hem heeft aangesloten met de fabrieksinstellingen. Met het goed afregelen van de instellingen kun je tot 30% gas- en 80% elektriciteitsverbruik besparen.

Dit is deel 2 uit de serie “Bespaar energie met CV-tuning“. Lees ook de introductie uit deel 1.

Het resultaat met mijn CV-ketel

Mijn CV-ketel stond vrijwel geheel op fabrieksinstellingen. Als hij mijn huis ging verwarmen, racete hij met een veel te hoog vermogen van 19,7 kW naar een aanvoertemperatuur van 80°C met een ΔT (delta T; het temperatuurverschil tussen aanvoer en retour) van slechts 5°C. Mijn radiatoren waren loeiheet, maar met een koude trek was het comfort laag.

Nu loopt de CV-ketel rustig met een vermogen van 11,7 kW naar een aanvoertemperatuur van zelden meer dan 60°C met een ΔT van een nette 15°C. De radiatoren worden geleidelijk warm. Daardoor voelt het niet alleen veel comfortabeler, maar heb ik ook 20% gas- en 40% elektriciteitsverbruik bespaard.

Pak de handleiding

Wat je kunt instellen verschilt per CV-ketel. Zelf heb ik een Intergas Kombi Kompakt HR 28, waar veel aan te regelen valt. Daarentegen kan op de Nefit EcomLine HR Excellent van mijn schoonvader een stuk minder worden ingesteld. Pak daarom de handleiding en kijk wat er mogelijk is.

Veel CV-ketels maken onderscheid tussen twee soorten instellingen: die voor de gebruiker en die voor de installateur. De installateur heeft soms zelfs een aparte handleiding. Die krijg je er als gebruiker niet altijd bij.

Heb je een handleiding niet bij de hand, dan kun je ze bijna altijd vinden op Google. Handige zoektermen: handleiding, gebruiksaanwijzing, montagevoorschrift, bedieningsvoorschrift, installatievoorschrift, installatiehandleiding.

Werk veilig

Bedenk dat je aan de slag gaat met een apparaat dat gas gebruikt. Dat kan gevaarlijk zijn. De gebruikersinstellingen moet je veilig kunnen wijzigen. Bedenk wel goed wat je doet met de installateursinstellingen. Raadpleeg bij twijfel een professionele installateur.

Aan de slag

Het afregelen van je CV-ketel is niet moeilijk. Lees de uitgebreide startpost van Gas besparen door middel van CV tuning op Gathering of Tweakers voor méér dan een introductie.

Om tot een goed resultaat te komen moet je temperaturen van leidingen kunnen meten. Ik heb hiervoor een Voltcraft IR 260-8S infraroodthermometer gekocht bij Conrad.

Tip: schrijf alle huidige instellingen goed op voordat je wat verandert.

Gebruikersinstellingen

Dit zijn instellingen die eenvoudig door de gebruiker zijn te wijzigen.

Verlaag de maximale aanvoertemperatuur

Ik heb mijn maximale aanvoertemperatuur verlaagd van 80 naar 75°C. Zo werkt de CV-ketel vaker in zijn HR-bedrijf. Om dat te bereiken mag de retourtemperatuur maximaal 55°C zijn. De daarvoor benodigde ΔT van 15°C bij 70°C aanvoer is realistisch, maar een ΔT van 25°C  bij 80°C zeker niet! Daardoor kon de CV-ketel lang niet altijd het beloofde hoge rendement leveren.

Het verlagen van de aanvoertemperatuur kan het rendement dus verbeteren. Voorwaarde is wel dat de woning voldoende is geïsoleerd en de radiatoren voldoende capaciteit hebben. Bij een instelling van 60°C werd mijn jaren ’70 huis niet snel genoeg warm in koude dagen. Nieuwere huizen zullen daar meer succes mee hebben. Als vloerverwarming de hoofdverwarming is, dan kan mogelijk zelfs op zeer lage temperaturen worden gestookt: 40°C.

Een goede modulerende thermostaat regelt de aanvoertemperatuur zelf naar beneden. Vergeet niet om de nieuwe maximale aanvoertemperatuur in te stellen op de thermostaat.

Schakel tapcomfort uit of naar eco

Ik heb de tapcomfortinstelling gewijzigd van “aan” naar “eco”. Hierdoor wordt de warmtewisselaar voor warm tapwater niet continu op temperatuur gehouden, maar leert de CV-ketel zelf wanneer hij dat moet doen op basis van mijn gebruikspatroon.

Uitschakelen zou natuurlijk nog zuiniger zijn. In mijn geval duurt het nu al redelijk lang voordat de douche en keukenkraan warm worden. Dat stukje comfort wilde ik niet inleveren. Ik zou een keukenboiler kunnen plaatsen om dat te verhelpen, maar dat is uiteindelijk niet zuiniger.

De Nefit EcomLine HR beschikte over een boiler en kende deze instelling niet.

Voorkom legionella

Wil je legionella volledig voorkomen, dan moet het warm water een temperatuur hebben van 60°C bij de tappunten. Zelfs bij de maximale ketelinstelling van 65°C lukt dat bij mij thuis niet. Dat is niet erg: bij normaal gebruik en voldoende spoelen na vakantie sterven de legionellabacteriën alsnog. Uit recent onderzoek blijkt zelfs dat een instelling van 60°C op de CV-ketel aan te bevelen is voor huishoudens met koperen en/of kunststof leidingen.

Let ook op de temperatuur van de warmtewisselaar voor het tapcomfort. Op mijn Intergas bedroeg de instelling 57°C, en op de Nefit zelfs maar 53°C. Op de Nefit kon ik deze temperatuur verhogen, maar op mijn Intergas helaas niet.

Installateursinstellingen

Dit zijn instellingen die vaak alleen toegankelijk zijn via een apart installateurs- of servicemenu. Raadpleeg bij twijfel een professionele installateur.

Schakel stappenregeling in

Een modulerende CV-ketel is in staat om het vermogen (ook wel: de deellast) te regelen, zodat een optimale ΔT ontstaat. Is de ΔT te klein, dan regelt hij het vermogen omhoog, en vice versa. Intergas noemt dit stappenregeling. Het zorgt voor zuinig stoken en een langere levensduur.

Verwar een modulerende CV-ketel niet met een modulerende thermostaat. Een modulerende ketel heeft een stappenregeling voor het vermogen, maar niet voor de temperatuur. Andersom regelt een modulerende thermostaat de vraagtemperatuur, maar niet het vermogen.

Over de modulerende thermostaat later meer. Verzeker voor nu dat de stappenregeling van de CV-ketel aan staat.

Beperk het vermogen

De werking van het CV-vermogen kun je vergelijken met een auto. Je kunt snel naar je bestemming racen of er rustig heen rijden. In beide gevallen bereik je de bestemming, maar het racen kost meer brandstof. Zo is het ook met je CV. Het is zuiniger om langer te stoken op laag vermogen, dan korter op hoog vermogen.

Het minimale CV-vermogen wordt ook wel eens het vermogen bij deellast genoemd. Zo ook bij de Nefit EcomLine HR.

Een aantal lezers reageerde dat het niet nodig is om het vermogen te beperken. Zei stellen: moderne CV-ketels moduleren hun vermogen zelf. Dat is inderdaad zo. Maar ik ken het regelgedrag van de ketel niet. Door het vermogen toch te beperken, sluit ik uit dat de ketel te hoog start.

Bereken het vermogen

Het benodigde vermogen is als volgt te berekenen. Meet de inhoud in m³ van de verwarmde ruimtes. Bepaal per ruimte het aantal Watt per m³:

 • Hal, toilet, slaapkamer (18°C): 70 W/m³
 • Keuken (20°C): 77 W/m³
 • Woonkamer (22°C): 85 W/m³
 • Badkamer (24°C): 93 W/m³

Andere temperaturen kun je eenvoudig interpoleren. Gebruik bijvoorbeeld voor 21°C: 77 + (85 – 77) / (22 – 20) x (21 – 20) = 81 W/m³. Of 19°C: 70 + (77 – 70) / (20 – 18) x (20 – 19) = 73,5 W/m³.

Vermenigvuldig nu per ruimte de inhoud met het aantal Watt per m³. Bepaal dan per ruimte de benodigde correctiefactor:

 • Vrijstaand huis of hoekhuis: +10%
 • Ruimte op het noorden: +10%
 • Slecht geïsoleerd: +15%
 • Goed geïsoleerd: -10%

Tel nu de uitkomsten van alle ruimtes bij elkaar op. Dit getal is bij benadering het vermogen in Watt dat de ketel moet leveren. Deel dit getal door 1.000 om tot kW te komen. Mijn rekenvoorbeeld:

 • Hal: 3,6 x 2,0 x 2,6 m x 70 W/m³ (18°C) = 1.310 W +15% (open dus slecht geïsoleerd) = 1.507 W
 • Woonkamer: ((4,2 x 3,6) + (2,6 x 3,2) + (2,6 x 2,4)) x 2,6 m x 81 W/m³ (21°C) = 6.250 W -10% (goed geïsoleerd) = 5.682 W
 • Keuken: 5,6 x 2,6 x 2,2 m x 81 W/m³ (21°C) = 2.595 W +0% (ruimte op het noorden maar goed geïsoleerd)
 • Bijkeuken: 4,3 x 2,4 x 2,2 m x 63 W/m³ (16°C) = 1.430 W +25% (ruimte op het noorden en slecht geïsoleerd) = 1.788 W
 • Enzovoorts.

Uiteindelijk kwam ik uit op een vermogen van 20,4 kW. De standaardinstelling van 70% (19,7 kW) kwam goed in de buurt en heb ik dus niet aangepast. Is jouw ketel eigenlijk te groot voor je huis, dan kun je het CV-vermogen (of eigenlijk: de deellast) verlagen.

Vergroot het modulatiebereik

Zodra het CV-water op temperatuur is, heeft de ketel minder vermogen nodig om het op temperatuur te houden. Door het minimale toerental te verlagen geef je de ketel de kans om op zo’n laag mogelijk pitje te pruttelen. Dat is zuiniger én comfortverhogend. Want nu de radiatoren niet meer loeiheet worden, is er naderhand ook geen koude trek meer.

Zelf heb ik het minimale CV-toerental verlaagd van 40% (11,2 kW) naar 30% (8,5 kW). Dit kan ook voor de warm waterfunctie. De ketel heeft nu dus een groter bereik om te moduleren. Zo werkt hij stiller en zuiniger.

Als je het minimale CV-toerental verlaagt, houd de CV-ketel dan goed in de gaten als hij op minimum vermogen brandt. Sommige ketels, waaronder mijn Intergas, hebben zelfs een functie om de CV-ketel te testen op minimum vermogen. Hoor je plopjes of valt spontaan de vlam weg, dan heeft de ketel te weinig vermogen. Dat komt de levensduur en het gasverbruik niet ten goede. Verhoog het minimale CV-toerental in dat geval weer totdat de symptomen verdwijnen.

Verlaag de pompstand

Bij de ideale pompstand is de ΔT zo dicht mogelijk bij de 20°C. Is de huidige ΔT lager, verlaag dan de pompstand. Is de huidige ΔT hoger, verhoog dan de pompstand. Voer dit uit met alle radiatoren vol open. Zo heb ik de pompstand verlaagd van stand III (70W; circa 1.500 l/h) naar stand I (36W; circa 875 l/h).

Staar je niet blind op een ΔT van 20°C. Het belangrijkste is dat de ruimte goed op temperatuur komt en blijft. Pas daarna wordt de ΔT relevant. Bedenk ook: hoe lager de aanvoertemperatuur, hoe lager de haalbare ΔT. Bij een aanvoer van 60°C bedraagt een goede ΔT zo’n 15°C.

Heb je een combiketel en verlaag je de pompstand, dan daalt de warm waterdruk helaas ook. Dat is dus een keuze tussen comfort en zuinigheid. Voor mij is stand I prima voor de douche of de keuken, maar niet allebei tegelijk. Het is niet zo dat de douche dan koud wordt, maar de straal wordt wel aanmerkelijk minder.

In tegenstelling tot de andere instellingen, moest ik voor het verlagen van de pompstand de kap van de ketel verwijderen en een draaiknop op de pomp verstellen. Dat lijkt ingrijpender dan het is, want ik hoefde geen gasvoerende delen te openen.

Het verlagen van de pompstand bespaart elektriciteit en — veel belangrijker — geeft de radiatoren en vloerverwarmingverdeler meer tijd voor warmteafgifte. Resultaat: een dramatische verbetering van de ΔT, minder pendelen en zuiniger stoken. Ook tikken de leidingen niet meer.

De Nefit EcomLine HR beschikte over een modulerende CV-pomp. Deze past zijn debiet automatisch aan en hoefde niet te worden ingesteld. In de toekomst zou ik een energiezuinige CV-pomp kunnen plaatsen: een modulerende en/of gelijkstroompomp. De terugverdientijd is hier met zo’n 15 jaar echter te lang voor.

Ook van de vloerverwarming!

Heb je vloerverwarming, dan zie je dat op de vloerverwarmingverdeler ook een pomp zit. Daarvoor geldt hetzelfde: pompstand I is voor vrijwel alle huizen meer dan genoeg. Pompt hij sneller, dan heeft het warme water helemaal niet de kans om die warmte af te geven aan de vloer. Zonde.

Ben je toch bezig met de vloerverwarming, plaats dan meteen een pompschakelaar. Die zorgt ervoor dat de pomp alleen pompt als er ook aanvoer van warm water is. Dat bespaart elektriciteit en verbetert het comfort. Want als hij pompt zonder warm water, dan trek je alleen maar warmte uit de vloer.

Verleng de nadraaitijd van de CV-pomp

Ik heb de nadraaitijd van mijn CV-pomp verlengd van 1 naar 5 minuten. Enerzijds om het lagere debiet van de verlaagde pompstand te compenseren. Anderzijds om de warmte die nog in de warmtewisselaar en de leidingen zit naar de radiatoren en vloerverwarming te brengen. Dit bespaart gas maar kost iets meer elektriciteit. Per saldo is het zuiniger.

Ik heb nog geen ideale manier gevonden om de ideale nadraaitijd te bepalen. Controleer in ieder geval de aanvoer- en retourtemperatuur bij de CV-ketel. Aan het einde van de nadraaitijd moeten die nog verschillen. Zijn ze gelijk, dan was er geen warmte meer in de warmtewisselaar om af te voeren, en heeft de CV-ketel te lang nagedraaid. Zo kun je proefondervindelijk een goede nadraaitijd bepalen.

De CV-pomp van de Nefit EcomLine HR kon alleen schakelen tussen 4 minuten nadraaien of continu draaien. Continu draaien was ook een optie op mijn Intergas HR 28. Dit is alleen noodzakelijk als er weersafhankelijk wordt gestookt. Dit is normaliter niet het geval.

Schakel de booster uit

Ik heb gecontroleerd dat de booster uit staat. Op sommige kleinere Intergas-ketels staat de booster namelijk standaard aan. Dit zorgt ervoor dat de CV-ketel letterlijk vol gas start met branden. De consequentie daarvan is een hoog gasverbruik, laag rendement en kortere levensduur.

De Nefit EcomLine HR kende deze instelling niet.

Stel de OpenTherm-reactie en minimale temperatuur in

Ik heb de OpenTherm- of OT-reactie op de fabrieksinstellingen laten staan. Dat betekent dat de ketel de modulerende OpenTherm-thermostaat volgt met een minimumtemperatuur van 40°C. Vraagt de thermostaat eigenlijk minder, dan zal de ketel toch naar 40°C gaan verwarmen.

Eigenlijk wilde ik een warmtevraag van minder dan 40°C geheel negeren. De ketel bereikt dat soort temperaturen immers heel snel, terwijl de radiatoren weinig warmte af zullen geven. Het gevolg is een lage ΔT en mogelijk pendelen van de ketel. Voor de levensduur van de CV-ketel is het bovendien beter om af en toe lang te branden, dan regelmatig kort.

Het negeren van de OT-reactie bleek echter niet mogelijk met mijn Honeywell Chronotherm Modulation thermostaat. Die vraagt namelijk eerst de maximale keteltemperatuur. Dan schakelt hij terug naar zijn werkelijke warmtevraag. Het resultaat is ongewenst en continu starten en stoppen van de brander.

Al met al bleek begrenzen tot 40°C nog niet zo’n gekke instelling. De aanvoertemperatuur bij mijn vloerverwarmingverdeler is dan nog voldoende.

De Nefit EcomLine HR werkt niet met OpenTherm en kende deze instellingen niet.

Verlaag het starttoerental

Ik heb het starttoerental verlaagd van 70% naar 50%. De CV-ketel start nu stiller en zuiniger. Ook is de eerste scheut met loeiheet tapwater nu geschiedenis. Ten slotte komt het de levensduur van de brander ten goede, omdat de thermische belasting bij koud bedrijf lager is.

De Nefit EcomLine HR kende deze instelling niet.

Verhoog de wachttijd CV na tapvraag

Ik heb de wachttijd CV na tapvraag verhoogd van 0 naar 1 minuut. Dit voorkomt onnodig schakelen tussen CV- en warm waterbedrijf tijdens bijvoorbeeld douchen en koken. Vaak gaat de warm waterkraan dan een paar keer open en dicht in korte tijd. Minder heen en weer schakelen verlengt de levensduur van de driewegklep. Ook bespaart het onnodig starten en stoppen van de brander.

De Nefit EcomLine HR beschikte over een boiler en kende deze instelling niet.

Verleng de antipendeltijd tijdens CV-bedrijf

Soms kan een ketel zijn warmte niet kwijt. Hij schiet dan ongewenst in een antipendelprogramma. Met deze ingebouwde veiligheid schakelt hij af totdat het water voldoende is afgekoeld. Dit kan worden voorkomen door het vermogen van de ketel te verlagen of de capaciteit van de radiatoren te vergroten. Ook kan het verlagen van de pompstand helpen.

Mijn CV-ketel pendelt gelukkig niet. Toch heb ik de antipendeltijd tijdens CV-bedrijf verhoogd van 5 naar 12 minuten. Baadt het niet, dan schaadt het niet! Zorg ervoor dat een ketel niet vaker dan 5 à 6 keer per uur start. Vaker starten verspilt gas en vermindert de levensduur van de brander.

Samenvatting

Op de ene CV-ketel is meer in te stellen dan op de andere ketel. Toch is iedere CV-ketel beter af te stellen dan de fabrieksinstellingen. Afstellen is gratis, bespaart energie, verhoogt het comfort en verlengt de levensduur van de ketel.

Het afregelen van de ketel gaat in samenspraak met de thermostaat: het onderwerp van deel 3 uit deze serie.

Deze reeks is verouderd en de discussie is gesloten.

Ik schreef dit vóór de doorbraak van warmtepompen, lage temperatuur verwarming, toerengeregelde pompen en dynamische regelafsluiters. Lees het hier gerust vanuit historische waarde, maar weet: nieuwe tijden vragen om andere CV-tuning.

162 replies on “CV-ketel instellen en afregelen”

Beste Roderick,

Hartstikke bedankt voor de zeer goede uitleg. Ik heb dezelfde ketel als jou, maar ik kan nergens de instelling vinden om het vermogen en toerental te verlagen. Ook de nadraaitijd van de CV-pomp en het uitzetten van de boosterunit kan ik niet vinden. Zou je me daar een goede beschrijving van kunnen geven? Hartstikke bedankt!

Vr gr Bob

Dag Bob,

Van de Intergas zijn meerdere versies in omloop. Verschillende bouwjaren hebben verschillende mogelijkheden. In je handleiding staat een tabel met beschikbare parameters. Boven die tabel staat hoe je bij de “geavanceerde” installateursinstellingen kunt komen.

Roderick

Hallo Roderick,

Een zeer imposant stuk, maar je moet er allemaal wel enig verstand van hebben.

Misschien weet u een oplossing voor ons ketelprobleem.

Het gaat hier om een appartement van ongeveer 70m2, er zijn 7 radiatoren geplaatst en vorig jaar maart een Intergas Kombi Kompakt HRE 24/18.

Als we de ketel ‘s morgens aanzetten, moet deze meestal 2 graden overbruggen om op de gewenste temperatuur van 22 graden te komen.
Als de 22 graden dan is bereikt, blijft de ketel daarna constant branden, waarschijnlijk op laaglast,maar toch.

Wij hebben een zeer hoog gasverbruik van ongeveer 1 m3 per uur.
De istallateur heeft de ketel opgemeten en gezegd, dat alles volgens de normen van de fabrikant Intergas is afgesteld.
Ergo, “er is niets mis met jullie ketel.”

Heeft u enig idee of dit wel een juiste conclusie is?

Een modulerende ketel plus modulerende kamerthermostaat (Honeywell) mag toch niet constant branden??

Graag uw advies.

Met vriendelijke groet, Martina

Dag Martina,

Nee, continu branden is beslist niet normaal. Blijft de kamer op 22 graden temperatuur terwijl hij continu brandt? Zo ja, dan is ergens een warmtelek. Is de woning voldoende geïsoleerd? Geen ramen open? Radiatoren dicht waar ze niet gebruikt worden?

Het kan sowieso geen kwaad om de instellingen van de ketel en de thermostaat eens goed na te lopen. Zoals bovenstaand stuk wel aantoont, zijn de “Intergas fabrieksnormen” niet de meest economische normen. Maar zelfs dan hoort-ie niet continu te branden. Staat de ketel of de thermostaat toevallig op weersafhankelijk stoken? Zo ja, zet dit uit.

Het kan ook best zijn dat de thermostaat niet goed is. Kun je die resetten of een andere proberen?

Mocht je er niet uit komen, bel dan eens een andere installateur. Iedere professional begrijpt dat 1 kuub gas per uur in jullie geval niet normaal is.

Roderick

Hoi Roderick,

Hartelijk dan k voor je antwoord.

Huis is goed geïsoleerd.
Temperatuur blijft op precies 22 graden.
Ramen en deuren gesloten.

Termostaat is een Honeywell modulerende, met een tapwater functie, die overigens uitstaat.

Volgens de fabrikant mag de ketel ook niet constant branden, zij dachten aan een defecte termostaat.
Maar als je ‘s avonds de kamerthermostaat naar bijvoorbeeld 16 graden terugdraait, dan reageert deze wel, door de ketel ui te zetten.

Kun je dan toch nog zeggen, dat de thermostaat mogelijk kapot is??

Met vriendelijke groet, Martina

Dat zou best kunnen. Op Marktplaats zijn goedkoop prima tweedehands thermostaten te vinden, dus dan weet je het zeker.

Weersafhankelijk stoken betekent dat de ketel stookt op basis van de buitentemperatuur. Hoe je dit kunt instellen staat in de handleiding van je thermostaat.

Roderick

Hoi Roderick,

Ik vergeet nog te vragen; wat is weersafhankelijk stoken en hoe kun je checken of dit al dan niet aan/uistaat??

Met vriendelijke groet, Martina

Hallo Roderick

Ik heb een Honeywell round modulation handleiding gelezen, maar daar staat niets in over weersafhankelijke instelling.
Morgen komt er een monteur een nieuwe thermostaat monteren; als deze weesrafhankelijke optie erop zit, dan vraag ik hem of hij die dan uit wil zetten.

Met vriendelijke groet, Martina

Op een Round kun je dit inderdaad niet in de thermostaat instellen. Wel in de ketel. Maar grote kans dat het aan de thermostaat ligt. Succes morgen!

Hoi Roderick,

Vervanging van thermostaat heeft niets geholpen, twee radiatoren uit ook niet.
Er gaat een Intergas monteur komen, die gaat voor een second opinion.

Groet Martina

Dag Roderick,

Heb je hele blog met veel interesse zitten lezen en ga zeker aan de slag. Mede daar de door jouw gebruikte componenten bijna helzelfde zijn als de mijne (Intergas HReco 36, Honeywell Chronotherm Touch modulation en vloerverwarming).
Mijn cv is al waterzijdig ingeregeld door een expert, voor de rest is je blog een hele mooie handleiding, petje af.

Kun je de retourtemperatuur op de Intergas ketels instellen c.q is dat af te lezen?
Heb mijn cv watertemperatuur verlaagd naar 65, als het in bedrijf is geeft de display 45 aan. Hoe zit dat?

Mvg,
Anoep

Dag Anoep,

De retourtemperatuur zal je moeten meten, bijvoorbeeld met een IR thermometer zoals ik beschreef. De 45 op de display geeft de gevraagde temperatuur aan. Daar zie je de modulerende thermostaat dus in werking.

Roderick

Beste Rodrick

Ik heb een Intergas HRE 24/18 die in CV bedrijf puur en alleen de vloerverwarming moet voeden in de keuken en bijkeuken (20m2). De vloerverwarming bestaat uit twee groepen die rechtstreeks op de ketel zijn aangesloten. De vloer zelf is nieuw bestaande uit 10cm isolatie, ruim 10cm betonvloer en 10cm afwerkvloer met daarin het leidingwerk met slangafstand 10 cm (hoofdverwarming).

Nadat ik de installatie in bedrijf had genomen merkte ik dat de temperatuur in de keuken nauwelijks of niet boven de 17 graden uit komt, zelfs niet toen ik de aanvoer temperatuur op had geschroefd naar 45 graden Celcius. De ruimte zelf word niet geventileerd, deuren zijn gesloten, redelijk goed geïsoleerd, etc. Ik heb allerlei instellingen aangepast. Onder andere het vermogen dusdanig verlaagd dat die net niet gaat “ploffen” waardoor die een wat rustiger stookgedrag vertoond maar uiteindelijk zonder resultaat.

Nu zat ik de het stookgedrag in de gaten te houden en zag dat de ketel, bij een instelling van 45 graden Celcius, pas aanslaat als de aanvoer temperatuur lager wordt dan 30 graden en af slaat bij 50 graden. Dus 15 graden onder de gewenst en 5 graden boven de gewenste temperatuur. Ik zou graag die bandbreedte aan willen passen. Ik heb de installateurs manual goed doorgespit maar kan niets vinden, heb jij een tip?

Mvrgr, Clemens van Dijk.

Dag Clemens,

Voor zover mij bekend is die bandbreedte niet instelbaar. Bedenk ook dat het de thermostaat is die de ketel om warmte vraagt. Thermostaat en vloerverwarmingverdeler gecontroleerd?

Als de thermostaat in een andere ruimte hangt, dan stopt de warmtevraag zodra die ruimte al op temperatuur is. Als dat te kort tijd is voor de vloerverwarming om op te warmen, moet je ervoor zorgen dat de vloer in die korte tijd wel zoveel mogelijk doorstroming krijgt. Hiervoor kun je experimenteren met de pomp van de vloerverwarming. Zorg er ook voor dat de verdeler en registers zelf genoeg water krijgen, dus dat ze goed open staan.

Het kan ook zijn dat de ketel gaat pendelen, omdat hij zijn warmte niet kwijt kan. Ook op minimum vermogen is jouw ketel nogal fors voor het werk dat hij moet verrichten. Als dit zo is, dan zou je een specifieke cijfercode op het display moeten zien. Zonder meer warmteafgifte zal dit lastig zijn om op te lossen.

Succes!

Roderick

Wat je zelf lekker vindt. De vraag is hoe snel jij je huis warm wilt hebben. Hoe sneller je opwarmt, hoe meer gas je verbruikt. Die afweging kun alleen jij maken.

Houd er rekening mee dat 60 graden aanvoer te laag kan zijn bij koude winters. Dan kan het zo zijn dat je een opwarmtijd van 1,5 uur instelt, maar je de gewenste temperatuur nooit zal bereiken.

Kortom, kwestie van experimenteren.

Hi Roderick,

Bij de berekening van het cv vermogen wordt uitgegaan van inhoud en watt maar er wordt niets vermeld omtrent de radiator.
Wat ik bedoel is dat je toch ook een radiator moet hebben dat een bepaald vermogen moet kunnen leveren (juiste type/formaat).

Woon in tussenwoning, begane gr. 6 groepen vloerverwarming, 1e verd. grote slaapkamer 2 radiatoren op ster, badruimte helemaal open(zodat de ketel altijd zijn warmte kwijt kan), 2 slaapkamers kids op stand 3, zolder radiator op stand 2. Ketel Remeha Calenta 28 C.
Heb nu kraantje uit, cv op 50 C, tapwater 60 C. opwarmtijd 120 min. Deze heb ik ingesteld met de I sense. Is dit laatste wel correct of had ik dat bij de ketel moeten doen.
Ik vind dit onderwerp best leerzaam alleen zijn er zoveel verschillende meningen. Ook ben ik bang dat ik iets fout doe.

Nog iets wat ik me afvroeg de Calenta heeft een gietaluminium warmtewisselaar. Is het bij deze wel mogelijk om met lage cv temperatuur te werken. Las dat bij HR-ketels met een aluminium ketelblok. het continu laag stoken met dit type ketel zou kunnen leiden tot vervuiling van de warmtewisselaar,

Zelf heb ik ook een aluminium warmtewisselaar. Het klopt dat hier behoorlijk wat aluminiumoxide op vasthecht. Dit wordt bij het tweejaarlijks onderhoud steeds keurig verwijderd door de servicemonteur. Had je al een modulerende thermostaat, dan is de kans groot dat je CV in het verleden ook al op lage temperatuur heeft gestookt. Wat dat betreft verandert er dan dus weinig.

Disclaimer: ik ben geen installateur. Wil je het zeker weten, vraag het de leverancier of installateur.

Hi Roderick,

Quote
Het minimale CV-vermogen wordt ook wel eens het vermogen bij deellast genoemd.
Unquote

Zat te kijken naar de parameters van de HReco 36 maar kan het niet gelijk vinden. Hoe zijn ze genoemd/beschreven bij jou ketel?

Gr,
Anoep

Zie parameter c, “Minimaal toerental CV”. Want: het vermogen wordt bepaald door het toerental van de ventilator die het gas aanvoert.

Bedankt Roderick, begrijp het maar is toch verwarrend.
– door het toerental van de ventilator te verlagen, verlaag je het vermogen van de ketel gelijk aan parameter “Ingesteld maximaal CV-vermogen”
– minimaal CV-vermogen is dus het start niveau en gelijk aan parameter “Minimaal toerentaal CV”

– wat doet dan parameter (h) “Max. toerental ventilator”?

Of maak ik ergens een denkfout!

Gr,
Anoep

Het startvermogen wordt ingesteld met parameter “F”. Ik raad af om parameter “h” te wijzigen, dit kan voor een slechte verbranding zorgen. Gebruik parameter 3 om het maximale vermogen te beperken.

Hoi Roderick,

Ik heb een Intergas Kombi Kompakt HRe 36/30A.
Je zegt “Gebruik parameter 3 om het maximale vermogen te beperken.” Nu staat er in de installatiehandleiding als beschrijving bij parameter 3 het volgende:
“Instelbereik ingestelde waarde parameter c tot 85% ”
Weet jij misschien wat hiermee bedoeld wordt?

Groet,
Jan

Hi Roderick.

Ik heb een huis dat moeilijk te verwarmen is. D.w.z. capaciteit van cv is groot genoeg , maar verschillende ruimtes hebben verschillen warmte gevoeligheden. (weet niet hoe je dat omschrijft) Bijvoorbeeld een heel groot glasoppervlak aan de ene kant, en verwarmingen daar te ver vandaan. Dat veranderen kan niet.
Nu heb ik gemerkt dat het comfortabel is zolang de radiatoren warm zijn, dus de toevoer heb ik al geknepen. Maar eigenlijk zou ik de radiatoren continu warm willen hebben , op een lage temperatuur en als het nodig is warmer. Dus eigenlijk sturen op een continue minimum temperatuur.

Kan dat, cq hoe doe ik dat?

Dank,

Dag Boud,

Ik heb er geen ervaring mee maar denk aan het volgende. Ten eerste weersafhankelijk stoken. Kijk hiervoor in de handleiding van je ketel en/of thermostaat. Ten tweede kun je zoiets proberen als Evohome voor zoneregeling. Succes!

Roderick

Beste Roderick,
In november j.l. heb ik mijn oude hr-ketel laten vervangen door de Remeha Calenta 40c CW5. De ketel is geïnstalleerd zonder aanpassing van de fabrieksinstellingen.
Sinds de in bedrijfstelling produceert de modulerende pomp 2-6 keer per uur een brommend geluid dat 2-3 seconden duurt.
Bij de periodieke controle op 5 feb.j.l. heeft de onderhoudsmonteur mij laten weten dat dit bijverschijnsel niet verholpen kan worden.
Heb jij voor mij tips om de expertise van de monteur op te vijzelen ten einde dit ongerief op te lossen?
Ik hoor het graag.
mvg
Jan

Dag Jan,

Ik ken ‘t geluid natuurlijk niet precies. Is het een elektrisch gebrom van het aanlopen van de motor? Ik zou de fabrikant bellen en vragen of dit normaal is. Zo niet, dan hoort de pomp gewoon vervangen te worden onder garantie.

Ook hier: vraag ‘t eens op Gathering of Tweakers

Roderick

Dag Roderick,
De monteur van Remeha is geweest en heeft het probleem inderdaad toegekend aan de pomp.
Had er geen verklaring voor en heeft vervolgens een identieke pomp van een ander merk geïnstalleerd. So far so good.
Alsnog bedankt voor je aandacht.
Mvg Jan

Heb uiteindelijk de cv op 55 C(hij gaf anders niet voldoende warmte) en pomp vloer op 2. De temperatuur in de regelunit vloer is 38 C. Er komt nog een pompschakelaar aan. Ben nu 2 weken cijfertjes aan het bijhouden.

Ik heb net een nieuwe Nefti trendline 30 en ben me in cv materie aan het verdiepen. Ik heb genoeg capaciteit aan radiatoren in de woonkamer hangen, we hebben de fabriekinstellingen iets gewijzigd naar 18,8 Kw en 65 graden aanvoertemperatuur. Als de ketel op temepratuur is, slaat hij ongeveer 4x aan per uur. Dan heeft hij een aanvoertemperatuur van 55 en retour van 45. Maar sóchtends de eerste keer brand hij harder nl 65 om 54 a 55. De kamer is ook best wel snel warm. Ik kom nooit op een delta T van ongeveer 15 graden, dat schijnt toch ideaal te zijn?? Ik heb elke keer 10 graden verschil. Of moet ik die 18,8Kw of die 65 graden nog meer verlagen. Sochtends de eerste keer zijn alle radiatoren overal even warm zowel de bovenkant als de onderkant. De rest van de dag is alleen de bovenkant warm en de onderkant een beetje lauw. Volgens het instructieboekje mag je niet zoveel de pompsnelheid etc verlagen zonder installateur, alleen het vermogen en de aanvoertemperatuur mag je wijzigen. Vraag me of of ik verder nog iets moet doen of is dit al goed met die delta t van elke keer 10 graden. Slaapkamers hebben we nooit aan, we hebben een open keuken.

Rene,

De ideale ΔT is afhankelijk van de actuele aanvoertemperatuur. Een ΔT van 10°C bij 55°C aanvoer vind ik zo gek nog niet. Wil je de ΔT toch verhogen, dan kan dat door eerst de installatie waterzijdig in te regelen. Vervolgens kun je kijken of de pompsnelheid verlagen effectief is. Wil je dat zelf niet doen, dan kun je daar altijd een installateur voor in de hand nemen.

Roderick

Beste Roderick, ik heb al verschillende keren gehad dat ik s ochtends wilde douchen en geen warm water had. Stand 2, zelf controle. Duurt dan een minuut of 10 en dan had ik weer warm water. Dit is in de drukke ochtend spits erg ongewenst. Wat kan ik daar aan doen?

Groeten linda

Hallo Roderick,

Ik ben nu ook pas begonnen met kijken wat ik aan mijn CV installatie kan verbeteren. We hebben een Remeha Avanta ketel en een Honeywell Chronoterm Modulation thermostaat. Ik heb inmiddels via het Recom programma een logje gemaakt van het gedrag van de ketel. Zie hier:
[img]http://www.xs4all.nl/~hneel/misc/20150301_122224_remeha_gedrag.png[/img]

Hierop is te zien dat de ketel elke 10 minuten aan en uit schakelt. Is dit nu wel zoals het hoort? Ik dacht dat het bij een modulerend systeem juist continu op een laag pitje zou moeten draaien.

Aan de Avanta is verder zo te zien niet zo heel veel af te stellen. Zie hier de pagina uit de installateurshandleiding:
[img]http://www.xs4all.nl/~hneel/misc/20150301_122748_2015-03-01%2012.12.45.jpg[/img]
De pomp stond standaard al op de lage stand. Ik heb nu zelf de aanvoer temp (P1) verlaagd van 75 naar 60 en de P4 van 2 naar 1.

Groeten,
Hans

Hans,

Eens in de 10 minuten aan uit schakelen is keurig. Komt neer op 6x per uur en dat klinkt als low load modus. Succes!

Roderick

Ik had dit ookk met een honeywell chronotherm
Max cv aanvoer temperatuur stond op de thermostaat andrrs dan op de ketel.

Deze ingesteld en wel even moeten inleren op de ketel en alle problemen zijn opgelost

In de gebruiksaanwijzing van de thermostaat staat hoe je in het installatie menu kunt komen

Vraag over modulerend werken.
Ik heb een WHB Calenta 28C Remeha NL in combinatie met een Honeywell chronoterm III.
De ketel is in juli 2012 geplaatst. Bij plaatsing werd gezegd dat het beter was NIET modulerend in te stellen.
Ik denk echter, ook gezien deze post, dat het beter WEL modulerend in te stellen.

Wat moet ik hiervoor doen?

Jaap,

Als ik het goed heb, dan is de Honeywell Chronoterm III geen modulerende thermostaat. Deze zal je moeten vervangen. Vervolgens zal je de kabel aan de zijde van de CV-ketel waarschijnlijk op andere contacten aan moeten sluiten. Hiervoor moet je even in de handleiding kijken.

Roderick

Beste Roderick,

Bedankt voor het delen van uw kennis.

Nu sta ik op het punt om een CV kombi aan te schaffen. Wij hebben de garage (20 m2) omgebouwd tot salon. Dit moet verwarmd gaan worden dmv vloerverwarming icm een 3 groeps verdeler.
Nu word voor deze ruimte alleen een CV ketel aangeschaft omdat het woonhuis verwarmd word door een Brink hete-lucht ketel. Het uitbreiden van luchtkanalen naar de salon is geen optie.

Uit uw verhaal begrijp ik dat de Intergas Kombi Kompact HR ketels ruime instel mogelijkheden hebben.
Omdat het een relatief kleine, goed geïsoleerde ruimte betreft zit ik te denken aan de Kombi Kompact HR22. De keuze voor een kombi ketel is om mijn oude, gehuurde boiler vaarwel te zeggen.

Mijn vraag is eigenlijk: zit ik met mijn ideeën op de juiste weg om er een goed werkende installatie van te maken?

Groet,
Robert

Robert,

Als je de vermogensberekening uitvoert voor jullie salon, op hoeveel Watt kom je dan uit? Je wilt een ketel uitzoeken die bij die vermogensvraag past. Het kan zijn dat een HR22 (met een bereik van 6,3 – 21,4 kW, zie de technische gegevens) te groot is, of dat er een kleinere ketel bestaat die ook past. Ik zou de vraag neerleggen bij een goede installateur.

Roderick

Beste Roderick

Ik heb een Intergas HRE 28/24 en ik heb wat geëxperimenteerd met de warmwater “uit”- of ecostand.

Voor mijn situatie (alleenwonend) is er niet zoveel verschil tussen ecostand en “uit”.
Ik heb diverse perioden het gasverbruik per douchebeurt gemeten en kon geen goed verschil in gasverbruik ontdekken. Ook niet als de ecostand op 10 dagen stond i.p.v. 3 dagen.
In de ecostand zal de ketel niet hard hoeven werken als de douchekraan opengaat om het reeds warme of alweer lauwe voorverwarmde water in de ketel op 60 graden te brengen. Staat hij op “uit” dan zal de turbo in werking treden om zo snel mogelijk warm water te leveren en dat kost veel gas. Vandaar misschien dat het verbruik zo weinig verschilt tussen eco en “uit”.
Nu zou je de turbo ook uit kunnen schakelen, maar hoe lang je dan in de douche moet wachten…?

Hoe vaster de tijdstippen waarop je warm water gebruikt, hoe beter de ecostand zal werken. Hoe dat zal uitwerken voor een gezin waar misschien wel dagelijks iemand onverwacht doucht of anderszins warmwater gebruikt, weet ik niet, maar de ecostand zal dan in ieder geval niet ‘s nachts de ketel warm houden.

Bedenk dat stroomuitval of de stekker er uit halen betekent dat het geheugen van de ecostand wordt gewist. Dan zal er minstens 1 dag (of 2?) de hele dag de ketel warm gehouden worden om opnieuw te leren. Dus als de onderhoudsmonteur langs komt, vraag of die stekker er echt uit moet.

Gedurende het proces heb ik gemerkt dat de ketel heter water levert dan waarop hij staat ingesteld. Zowel mijn warmwater als CV-wateraanvoer stonden op 60 graden ingesteld, maar met de infrarood thermometer meet ik in beide gevallen 68 graden. En de IR meter heb ik daarna getest tegenover andere thermometers, dus daar zit de fout niet.
Iets om op te letten, zeker als daardoor je retourwatertemperatuur boven die cruciale 55 graden gaat uitkomen.

Op internet kom je vaak tegen dat een douchebeurt gemiddeld 440 liter aardgas kost.
En dat je met spaardouchekoppen e.d. dat tot 330 liter kan beperken of tot 280 door kort te douchen.
Nou, misschien heb ik een heel zuinige ketel, maar ik heb er geen stopwatch bij en gebruik gemiddeld maar zo’n 150 liter.
Nu was dat in de zomer als het binnenkomende leidingwater 16 graden is, maar check zelf je verbruik eens per douchebeurt, want die getallen op internet worden misschien wel wat aangedikt om het probleem groter te laten lijken.

Hoi Roderick, even een vraag.

Ik heb in een garage dezelfde ketel hangen als jij. Ik heb daar op de BG en de in de kelder vloerverwarming. Dat is de enige verwarming. Ds geen radiatoren. Ik ben een beetje aan het expirimenteren geweest met jouw adviezen.

Ik loop echter tegen het probleem aan dat de ketel binnen een paar seconden (+/- 10) al weer in de 1 stand schiet ‘watertemperatuur bereikt’. Ik heb de CV water temperatuur ingesteld op 45 graden. Immers heeft de vloerverwarming niet veel meer nodig. Dit pendelen lijkt me niet goed zo.

Wellicht dat jij ervaringen en adviezen hebt aangaande deze ketel? Ik hoor het graag even van je.

Alvast bedankt,

Daniel

Dag Daniël, je kunt proberen om de CV-pomp op continu te zetten. Van het pendelen gaat de ketel op zich niet stuk, maar het geeft wel aan dat hij teveel vermogen heeft.

Hallo Roderick,

Ik vind het heel interessant om dit te lezen. Ik heb ook een probleem en hoop dat je me op de goede weg kunt helpen

Ik heb sinds vorig jaar een intergas hre 36/30 ketel.
Deze ketel verwarmd de woonkamer dmv van vloerverwarming. Nu heb ik het probleem dat de huiskamer een halve graad heter wordt dan de ingestelde temperatuur van de honeywell chronotherm IV. Op zich is dat niet zo’n probleem, je stelt de temp gewoon wat lager in, maar aangezien de spauwmuren en vloer geisoleerd zijn duurt het vaak 2 uur voordat de verwarming dan weer aanslaat. In de winter is de gevoelstemp dan al lager dan je wilt. Maw het begint koud te worden.
Met mijn oude ketel Had ik dit probleem niet.ik weet zo het merk niet meer maar was een submerk van Bosch. Ook een hr ketel maar al 15 jaar oud.
De aanvoertemp is ingesteld op 45 graden. Eco voor warmwatervraag is uit.
Op de bovenverdieping hebben alle radiateuren een thermostaat knop.
Vloerverwarmingspomp staat op 2 en slaat automatisch uit als er geen warmwater wordt aangevoerd. Dmv tercall 11e. Deze staat ingesteld op aanslaan pomp als water warmer is dan 33 graden en stopt als water kouder is als 28 graden.
De rest van de intergasketel staat nog ingesteld zoals de installateur hem heeft opgehangen. Jaarlijks verbruik is ongeveer 900 m3 voor een 1 persoons huishouden.
Wat kan ik veranderen aan de ketel instelling zodat de termostaat toch de juiste waarde aangeeft en aanslaat zodat de warmte wat meer constant wordt?
Bedankt voor je reaktie.

Beste Ad, staat de zelflerende functie van de thermostaat aan? Heeft die voldoende tijd gekregen om te leren (een weekje)? Ik zou de thermostaat sowieso vervangen met een modulerend type.

Hoi Roderick,

Ik gebruik mijn thermostaat handmatig omdat ik vanwege onregelmatige werktijden geen fatsoenlijke weekprogramma kan ingeven. Ik heb van de week de zelflerende functie op de thermostaat uit gezet, maar dat brengt geen verschil. Ook heb ik de ketelinstellingen veranderd naar aanleiding van je blog. Behalve het starttoerental. Ik kon uit je verhaal niet halen of dit nu ging om het starttoerental voor de cv of voor de ww voorziening. Ik kan deze namelijk beide instellen.

Ad, de zelflerende functie en het weekprogramma zijn twee verschillende dingen. Zonder de zelflerende functie weet de thermostaat niet wat de aanwarm- en afkoeltijd van jouw kamer en verwarming is. Die functie werkt of je een weekprogramma gebruikt of niet. Ik zou die beslist activeren en enige tijd laten inregelen.

Beste Ad. ,mogelijk is een Nefit Easy thermostaat een goede oplossing voor je onregelmatige werktijden en het instellingsitem. Middels een connect adapter is het toepasbaar op elk type (opentherm) cv-ketel. Hiermee zou je het vraagstuk kunnen tackelen.

Interessant artikel.

De overshot van een honeywell chronotherm thermostaat heb ik eerder gemerkt. Dit is een bewuste functie – de eerste aanwarm gaat ie wat verder dan de instelling omdat de lucht sneller opwarmt als de meubels. vloeren, muren en zo. Bij vloerverwarming is dat ongewenst… Sommige modellen kennen een parameter warmte regeling (slow, medium , fast) Helemaal uitschakelen is volgens mij onmogelijk.
Heeft de jouwe die mogelijkheid niet, dan zou ik hem vervangen.

Sowieso moet het gedrag van een chronotherm on/off je liggen, hij wil nu eenmaal periodiek aan en uitslaan (standaard 6 keer per uur) en draait dan soms dan maar een paar minuten. Dit is om de ketel te dwingen laag te moduleren. Dat is ook niet echt handig met vloerverwarming die pas na een paar minuten gaat reageren. Bovendien kan dit botsen met de anti pendelstand van je ketel – die stond bij m’n vaillant HReco op 20 minuten waardoor de combinatie soms niets deed (5 minuten draaien, 10-15 minuten stil staan, dan weer 5 minuten draaien – maar die doet dus net niets door de pendelstand .

icm met een honeywell zou ik al die pendel en nadraai dingen zo laag mogelijk zetten omdat de ketel vaak aan en uit gaat. De honeywell en ketel kunnen elkaar alleen maar tegenwerken.

Hallo Roderick,
Ik heb een Rermeha Calenta 40C op 2 groepen vloerverwarming (totaal 150m2)
en heb n.a.v. jouw mooie tips diverse instellingen aangepast.
Ik blijf met slechts één vraag zitten: Eco-stand op ‘aan’ of ‘regelaar afhankelijk’?
Alvast bedankt, Ron

Dag Ron, zie het stuk over tapcomfort. Met de tweede instelling kun je het uitzetten via de thermostaat. Dat is zuinigerten koste van langere opwarmtijd van het water.

Hallo Ron,

Welke instellingen heb je op jouw Remeha 40c allemaal aangepast?
Ik heb er zojuist 1 laten plaatsen en heb beneden ook vloerverwarming. Ben benieuwd wat je allemaal hebt veranderd!

Groeten Mark

Beste Roderick,

Ik heb in mijn nieuwbouwhuis overal vloerverwarming. We wonen er nu een aantal jaar. Grote ruimten die we wel warm krijgen. Alleen voelt de tegelvloer op sommige stukken koud. Jammer dat de ruimte wel warm is maar je niet met blote voetjes op de vloer kunt. We hebben 6 groepen. De loodgieter is er al een paar keer bij geweest, maar krijgt het niet goed ingesteld denk ik. Het zal wel een vak apart zijn. Kun jij een specialist in de omgeving van Schijndel adviseren die dit goed kan instellen?
bvd
hans

Vermogen van je vloerverwarming verlagidoor middel van flowregeling. Dat helpt

Hallo Roderick,

Duidelijke uitleg, ik heb mijn intergas vergelijkbaar ingeregeld.
Ik heb wel een spirovent lucht en een spirovent vuilvanger bij geplaatst om de levensduur van de ketel te verlengen en de micro luchtbellen uit het cv water te halen voor een beter rendement en stille installatie.
De lucht aan de warmkant
De vuil aan de retourkant

Aant Kingma

Hoi Roderick, ik heb een vraagje aan je:

Ik ben ook wat aan het stoeien geweest met dezelfde ketel als jij hebt. Ik heb de maximale temperatuur ingesteld op 50 graden (vloerverwarming en het maximale vermogen op 50%). Het lijkt echter of de ketel niet terugmoduleert als de temperatuur wordt bereikt (50 graden). Hierdoor schiet de ketel in stand 1 (temperatuur bereikt) en schiet daarna weer aan.

In het installateurs menu is ‘c’ om het minimum toerental in te stellen. Ik heb deze ‘c’ echter niet in mijn menu. Het menu springt van ‘C’ naar ‘d’. Dus geen ‘c’. Ik las dat jij wel het modulatiebereik had ingesteld en volgens mij in deze parameter. Zou je mij kunnen vertellen hoe je dat hebt gedaan?

Of wellicht weet je hoe ik naar de fabrieksinstellingen terug kan. Wellicht dat de vorige bewoner of ik iets heb ingesteld, waardoor het menu niet meer compleet is.

Overigens staat het moduleren ‘C’ op aan!

Groet,

Daniel

Dag Daniel, misschien heb jij een oudere versie, of juist een nieuwere, die deze parameter niet ondersteunt? Wat je beschrijft is pendelen, wat aangeeft dat de ketel zijn temperatuur niet snel genoeg kwijt kan. Als je het modulatiebereik niet in kunt stellen, dan kun je ook proberen om de vloerverwarmingpomp sneller te laten draaien. Wat zuiniger is, is een kwestie van meten.

Hoi Roderick,

ik heb een “stacaravan” met een remeha avanta 28 en sinds kort een thermosmart thermostaat.
nu merk ik dat hij heel vaak in 5, antipendel, en vervolgens in 8 regelstop loopt. (voor mijn gevoel meer al met de honeywell die ik hier voor had).
caravan wordt best behoorlijk op temperatuur gehouden, maar feitelijk draait de ketel vrijwel de hele dag: starten, even lopen en dan pendelstop en regelstop en dan begint het verhaal weer van voor af aan.

Moet dit door de thermostaat opgelost worden, of zou ik ook zelf nog wat met het vermogen kunnen spelen?
ik heb thuis dezelfde Intergas als jij hebt, en hier kun je erg veel veranderen. Bij de remeha lijkt dit tegen te vallen (enkel instelling 17, max toerental is aan te passen als ik het goed heb).
antipendel langer of korter zetten kan ook niet bij remeha volgens mij

wat zou er gebeuren als ik de thermostaat als aan/uit zou aansluiten? Dit is een mogelijkheid bij de thermosmart. Hij moduleert dan natuurlijk niet meer, maar hij zal wel minder draaien en niet meer in antipendel komen neem ik aan.

Dag Marcel, vervelend dat het systeem de warmte niet kwijt kan en dus gaat pendelen. Heb je ook eens gekeken naar waterzijdig inregelen? Als dat al gebeurd is, en het systeem nog steeds pendelt, dan is de ketel waarschijnlijk overgedimensioneerd. Hoe vaak zijn die start/stops per uur? 6 is een acceptabel aantal. Zijn het er meer, dan kun je inderdaad aan/uit proberen.

Hoi Roderick,
Ik heb een en ander in de kerst periode rustig kunnen bekijken en berekenen, maar de ketel (die standaard meegeleverd is met de stacaravan/chalet) is behoorlijk ruim.
Hij is 4×12 meter en 2,25 hoog, vrijstaand, niet super geïsoleerd, maar dan kom ik aan 10 Kw of zo.

Heb ook contact gehad met Thermosmart (de thermostaat producent/leverancier), en die heeft een update gegeven.
Hiermee is het pendelen volledig opgelost!!!
ketel start nu een keer of 6 per uur op (als er warmte vraag is), en brand dan heel rustig (minimale branderstand/ventilator of net iets hoger) voor kortere of langere tijd.
probleem lijkt derhalve door een software matige aanpassing van thermosmart opgelost te zijn.

Mijn volgende stap zou anders aan/uit zijn geweest, maar dit lijkt dus niet nodig!

dank voor je reactie.
PS ik ga thuis ook eens sleutelen aan mij Intergas met bovenstaande info

Op mijn nieuwe ketel, een Calenta 28C, heb ik vanaf het begin storingsmeldingen E16 gehad. na een bezoek van de servicemonteur heeft hij het CO2 afgesteld en sindsdien geen storingen meer. Echter bij het aanslaan van de ketel voor CV geeft de ketel een bromgeluid van een 1,5 a 2 seconde wat via het leidingwerk hinderlijk wordt versterkt. Heeft dit nu verder nog te maken met de gas-luchtverhouding? Het is niet het geval bij aanslaan ketel voor warm water.

Gerrit, mij helaas niet bekend. Ik zou kijken of het pomphuis en de ketelbehuizing goed gefixeerd en geïsoleerd zijn, maar kan er volledig naast zitten. Stukje garantie?

,,Beste Roderick.

Aller eerst interessant stuk!
Ik heb dit plus deel 1 en deel 2 op Tweakers gelezen.

Zelf heb ik een Nefit baseline en woon in een appartement dat 2 jaar geleden volledig gestript is en redelijk goed geïsoleerd is.

Dit resulteert in een verbuik van 600kw piek 1200kw dal en 750m3 in een jaar. Ik denk dat ik kan spreken over een laag verbruik.

Toch denk ik dat er nog winst te behalen valt. Zo ben ik met van alles aan de slag gegaan en nu is de kachel aan de beurt.

Tap water staat op eco en 45 graden. En het CV water op 60.

Nu heb ik gezien dat er een monteur stand is maar kan nergens de handleidingen vinden voor instellingen zoals pompsnelheid en gasdruk(max hoogt van de vlam)

Heb je enig idee?
Ik wil de CV graag goed instellen voordat het echt koud begint te worden.

Alvast bedankt voor je hulp

Groetjes Michelle

Hoi Michelle, goed bezig! Helaas heb ik geen Nefit en weet ik niet hoe je in dat menu kunt komen. Ook al op Tweakers gevraagd?

Het wordt ten zeerste aangeraden het tapwater op 60-65 graden te zetten i.v.m. legionella.

Roderick,

Ik heb de nu de volgende waardes aangepast (HRE 28/24):

– pompstand: 2 (was 3)
– max. cv aanvoertemp.: 70 (was 75)
– max. cv vermogen: 46 (was 50)
– pomp nadraaitijd: 3 (was 1)
– booster: 0 (was 1)
– max. toerental vent.: 48 (installateur)
– wachten na ww-bedrijf: 2 (was 0)
– antipendeltijd: 7 (was 5)

Vwb het afwijkende maximum toerental ventilator (optie H), mijn rookgasafvoer/luchttoevoer is ong. 6 meter lang. Zou de installateur vanwege deze lengte het ventilatortoerental hebben verhoogd?

Maximaal CV vermogen heb ik teruggeschroeft naar 46 (ong. 12,6 kW). Volgens mijn eigen berekening zou ik hooguit 11,1 kW (benedenwoning van 45m2, 1995) nodig zijn.

Nogmaals dank voor deze afstelpagina.
Wat ik mij afvraag is of het mogelijk is bij fout instellen oid, de ketel naar fabrieksinstellingen terug is te zetten?

Dat ligt aan het merk en type, zie de gebruiksaanwijzing. Ik schrijf de oorspronkelijke instellingen voor de zekerheid altijd goed op.

Klopt Roderick. De fabrieksinstellingen staan in de handleiding, maar ik dacht wellicht zit er een resetknopje/code op om zo alles terug af te stellen 🙂

Vraagje:
Zelf beschik ik over een Intergas HRE 28/24 HRE ketel en gebruik de Honeywell Modulation Touch als thermostaat (TH8210M1003)

Ook zit ik met het probleem dat ik de Retour temp niet kan aflezen maar…

Via deze thermostaat kun je meerdere temperaturen af kunnen lezen van de ketel (aanvoer, gevraagde temp, tapwater, retour CV etc)

Nu viel mij laatst op dat de Retour temp (waar ik in geïnteresseerd ben vanwege de dT) altijd op 58C staat en nooit verandert.

Kan het zijn dat de thermostaat deze toch niet kan uitlezen of kan het zijn dat de sensor niet werkt (lijkt me sterk gezien de ketel lijkt te werken)

Het klopt dat niet alle ketels alle informatie beschikbaar stellen aan de thermostaat, of dat die informatie onjuist kan zijn. Heeft mijn HR 28 (zonder ‘e’) ook. Die ketel heeft überhaupt geen sensor voor de retourtemperatuur, alleen voor de aanvoer. Ik meet de retour daarom met een eenvoudige infraroodthermometer.

Beste Roderick,
ongeveer 2 jaar geleden heb ik je blog voor het eerst gelezen en raakte ik geïnteresseerd in het energie zuinig gebruik van gas en elektriciteit.
Je beperkt je tot technische maatregelen: stoken van de ketel en inregelen van de cv. Voor oudere huizen met lange transportleidingen is het transport van warm water ook een significant factor van verlies. Isoleren en een afweging maken tussen lang (lage temperatuur met relatief hoge retour temperatuur) of kort (hogere temperatuur met lagere retour temperatuur) stoken kan bijdragen aan significante besparingen.
Misschien heb je tijd om iets over deze onderwerpen te schrijven.

Voor mijn situatie lijkt het optimum van zuinig stoken en haalbare opwarmtijden gerealiseerd te worden door de volgende zaken:
2 zones met eigen naloop regeling (een radiator groep en een vloerverwarming groep)
prioriteit voor de radiator zonen
Buitentemperatuur geregelde cv watertemperatuur (50-80 graden bij 15, -7 buitentemperatuur)
Max vermogen 14Kw
Maximale delta t 27 graden Celsius voor de ketel.

Bij opwarmen van de ruimte wordt de ingestelde watertemperatuur gehaald voor de radiator groep, de vloer verwarming groep komt niet boven de 50 graden.

Door de naloop regeling wordt voor het onderhouden van het warmte niveau in een van de vertrekken op dit moment nog +/- 3 minuten gestookt. door de naloop en de isolatie wordt 1,5 minuut stooktijd per 20 minuten bespaard. Tevens is de retour temperatuur gedaald omdat het water per periode maar halfrond wordt rond gepompt, koelt het water 40 i.p.v. 20 minuten af.
De leidingen in dit huis zijn > 17m tussen ketel en vloerverwarming en of radiator.

Zone systemen in oudere huizen zijn onder deze omstandigheden zeer effectief.

Succes met je Blog

Marius

Hoi Marius, bedankt voor je bijdrage! Ik heb daar geen ervaring mee, maar het klinkt goed. De lezers in een soortgelijke situatie weten je te vinden 🙂

Hoi Roderick,
Duidelijke uitleg allemaal. Dank daarvoor!
Het is mij gelukt alle instellingen van mijn Intergas HRE Compact na te lopen en aan te passen. Echter, het aanpassen van de pomp van stand 3 naar 1 of 2 lukt niet. Ik kan op de pomp (met de kap eraf) nergens iets vinden waar ik dit kan instellen. Ook google-en levert geen plaatje of uitleg op.
Volgens mij hebben we dezelfde ketel, kun je mij een foto sturen of uitleggen aan welke knop ik moet draaien om de pomp instelling te wijzigen?
Dank
Jan

Volgens mij is het de koperen/messing schroef die op de pomp zit. Daar staan ook de standen, 1 2 en 3, bij.
Deze is bij mij tijdens onderhoud door de installateur al terug gezet 🙂

Klopt. Het kan ook een plastic knop zijn, te bedienen met een schroevendraaier. Als er geen knop op de pomp zit, dan is het waarschijnlijk een modulerende pomp. Dat is ideaal!

Beste Roderick,

Mijn oude CV de Nefit Ecomline 22 V heeft het na 19 jaar begeven dus een nieuwe ketel gekocht. Ik wilde een nieuwe Nefit maar bij mijn installateur kopen ze gemiddeld 3 a 4 keer per jaar 120 ketels van het merk Remeha en die korting die ze krijgen geven ze door aan de mensen dus een Tzerra CW4 voor de prijs van 925 euro. Ik ben technisch dus ik heb deze ketel net als die vorigen zelf geïnstalleerd. De installateur kwam nog wel even langs om te kijken of alles goed was om hun de garantie te kunnen bieden en het was goed. Nu is de ketel standaard ingesteld volgens de fabrieks gegevens wat in houd de aanwarmtijd stond op 80 minuten. Wat ik weet dat je de aanwarmtijd maximaal moet zetten ( 4 uur) om zo economisch mogelijk er door heen te komen . Klopt dit? Voor de rest is het natuurlijk een prachtige ketel en mijn vorige ketel had een boiler maar deze niet en dat merk ik. Als ik douche wordt de straal iedere keer even onderbroken om de 6 seconden wat je bij een boiler niet hebt. Klopt dit?
Wat bedoel je met ΔT want wat ik weet van delta T is het temperatuurverschil van de ruimte die verwarmd moet worden tussen de gewenste temperatuur en de huidige temperatuur en zo werkt ook de modulerende werking van de ketel. Als die ΔT hoger is dan wordt de radiatortemperatuur ook hoger. Klopt dit? Je hebt het over een ΔT van 15°C wat jij goed vind maar bij mij in mijn goed geïsoleerd huis is dat max 3°C.

Dag Loek,

Die straal die wordt onderbroken hoort beslist niet. Heb je een douche warmteterugwin-unit? Het kan zijn dat de ketel gaat pendelen als hij zijn warme water onvoldoende kwijt kan. Oplossingen: kouder water aanvoeren, lagere minimumlast instellen indien mogelijk (modulatiebereik vergroten) of grotere waterstraal gebruiken (beetje zonde).

Over aanwarmen heb je gelijk. Hoe langer je kunt accepteren, hoe zuiniger.

Delta T gaat over verschil tussen aanvoer en retour, zie de artikelen op mijn blog.

Beste Roderick,

Het heeft even geduurd om het een en ander te meten maar soms schijnt de zon zo hevig en in Den Helder helemaal want daar zijn de meeste zonnen uren van het land dat de ketel niet eens aanslaat s’avonds i.v.m. een zonnige woonkamer en goed geïsoleerd huis.
Ik ben toevallig in het bezit van een mooie multimeter Fluke 289 en daar kan je spanning, stroom, weerstand, capaciteit en temperatuur 100 dagen mee loggen wat ik dus nu ook deed met de temperatuur dus ik kan achteraf precies zien wanneer de ketel aanspringt en weer uit gaat.
Wat jij zegt over de ΔT klopt precies want die is bij mij 15 °C. Ik heb de aanwarmtijd op max. 4 uur gezet maar omdat de ketel toch wel slim is vind hij 2 uur genoeg en dan wordt de temperatuur max. 58 °C. Als ik de ketel niet aanwarm en begint te branden wordt de ketel temperatuur 85 °C dus dat is mijn winst.
Ik heb gebeld naar de fabrikant over dat stokken in de douche waterstraal en die zeiden dat het waterleiding bedrijf daar de oorzaak van is en het waterleiding bedrijf zegt gewoon dat ze een constante druk aanbieden van minimaal 2 bar wat meestal 3 bar is. Dus ik denk gewoon wat jij zegt over dat ik te weinig water gebruik en dan begint te pendelen en wat jij zegt over een lagere minimum last instellen weet ik niet hoe dat moet maar jij misschien wel bij mijn ketel.
Ik heb geen douche warmteterugwin-unit want dat heeft niets met de ketel te maken want dat is alleen het warme gebruikte douche water opvangen voor dat het het riool ingaat en die warmte benutten om het op te warmen douch water voor te verwarmen.
Ik woon in een rijtjes woning maar wel met een vloeroppervlakte van 130 m2 en op een zolderkamer met dakkapel staat ook altijd de radiator warm want dat is de strijkkamer van mijn vrouw en ik heb alles optimaal geïsoleerd wat dus vorig jaar een gasverbruik opleverde van 900 m3 maar dat was zo omdat het een warme winter was want normaal gebruik ik 1100 m3.
Ik denk dat ik met deze ketel nog minder gas ga verbruiken maar ook veel minder stroom want mijn oude ketel gebruikte standby 30 Watt en deze 3 Watt en in bedrijf mijn oude ketel 120 Watt en deze 40 Watt. Ik denk omdat deze ketel veel zuiniger is dan mijn oude ketel de kosten van deze nieuwe ketel er in 8 jaar er uit heb en dat vindt ik weer een groot voordeel van nieuwere ketels. Ik snap niet dat dit soort bedrijven hier niet de nadruk opleggen en helemaal de overheid want ik heb begrepen als je je CV-ketel gaat tunen dan gaat deze ook veel minder verbruiken. http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1490013

Groeten Loek.

Heb mijn intergas van 80 naar 70 graden ingesteld. Wat mijn opviel dat het nu langer duurt voordat het warmer is maar veel geleidelijker en aangenamer. Anders was de kamer reeds warm en achterhuis niet. Wat nog meer opviel dat we geen last meer hebben van gebonk van de leidingen. Op moment dat s’nachts/s’morgens de kachel aan- of afsloeg hoordde je de leidingen in de kelder lawaai maken. Pand is meer dan 100 jaar oud. Nu dus niet meer.

Beste Roderick,
hele interessante blog.
Heb alles met interesse doorgelezen.
Heb zelf vloerverwarming op de beneden verdieping en boven radiatoren met termostaatkranen.
Ga deze week ook experimenteren met instellingen.
Ik heb beneden het regelblok van de vloerverwarming zitten. Er zit een bypass overheen welke je mechanisch kunt instellen. Deze staat nu op 1,5 bar ingesteld.
Is dit een juiste waarde of moet deze hoger ingesteld worden?

mvg Wim

Dag Roderick,
Ik wil aan de slag met mijn Intergas HR 36/30 (niet de HRE dus) icm chronotherm 4 modulation, maar……….ik vind nergens een ”installateurshandleiding”..
Het enige dat ik zelf heb en dat ik ook op internet vind, zijn twee a-4tjes waarin alleen wat staat over instellingen van temperatuur tap + cv-water en eco/comfort, maar niets over bijvoorbeeld het instellen van de pompsnelheid ed…
Iemand een uitgebreidere handleiding voor deze ketel? en evt ook voor de thermostaat?
hoor graag.
hgr.
Robert

Wat een superhandige tips. Wij hebben sinds een half jaar huis met vloerverwarming en deze zelfde ketel en ik blijf me afvragen wat de beste instellingen zijn. Ik ga adhv dit artikel weer een beetje tweaken. Dank!

Hallo Roderick! Ook ik heb een vraag. Als ik bijv. de thermostaat op 20 draai loopt de CV altijd door tot 20,5 en blijft hangen op deze temperatuur. Dus op een gegeven moment wordt het zelfs koud in huis omdat de kachel niet aanslaat. We hebben ook vloerverwarming komt dat door die combinatie!?

Dag Sonja, begrijp ik goed dat de thermostaat dan “hangt” en de ketel helemaal niet meer aanstuurt? Klinkt als een defecte thermostaat of branderautomaat.

Hallo Roderick,
Afgelopen februari het ik mn intergas HRE 28-24 getuned naar jouw tips, bedakkt daarvoor!
Wat ik wel ervaar ( gen idee of het door de tuning komt) is dat de cv ketel zodra deze water gaat verwarmen drie keer op rij bromt/ resoneert. De eerste keer springt de ketel van 3 naar 4 naar 7 ( ventileren-ontsteken-opwarmen toestel)en daarna krijg ik nog 2x een brom. ( hele ketel trilt ervan). Enig idee hoe dit op te lossen is. Zou het een instelling zijn of is er meer aan de hand?
toestel staat in de eco modus.

Dag Wybren, moeilijk om vanaf hier te zeggen. Sifon niet verstopt? Blijft het ook als je de pomp op een andere stand zet?

Hallo Wybren, waarschijnlijk is je cv vervuild of je gas/lucht verhouding
moet afgesteld worden.
Heb je het minimale warmwater vermogen ook verlaagd?

Mvg, Marcel

Beste Roderick,

Goed je stuk te lezen.
Ik heb een goed geïsoleerd nieuwbouwappartement met een intergas hr 28/24 ketel. Als ik de thermostaat op 20 graden zet, loopt de temperatuur op naar 23 graden. Ik ga eerst de keteltemperatuur van 80 naar 60 graden terugbrengen. Hoop dat dat de oplossing is. Daarnasst een ander probleem dat ontstaan is. Bij een taptemperatuur van 60 graden merk ik dat de warmwatertoevoer op de kraan niet constant is. Zo kan ik mijn hand niet onder de hete straal houden en na een halve minuut is de straal lauw. De perlatoren van de krän heb ik geschoond en zonder perlator is het water ook niet constant dezelfde temperatuu. Wat zou dit kunnen zijn?

Ruud, overshoot van 20 naar 23 graden klinkt als een probleem met je thermostaat. Tapwater probleem ken ik niet. Inmiddels al een oplossing gevonden?

Hoi,

Ik heb een intergalactisch hreco 30. Nu heb ik in mijn hele woning LT vloerverwarming zonder pomp. Beneden heb ik 4 groepen, maar de groepen worden niet allemaal goed warm, retour leiding blijft koud. Nu denk ik zelf dat het door de modulerende pomp van de ketel komt. Heb jij een oplossing?

Dag Ruud,

Dat zou zomaar kunnen. Best een grote ketel, die veel vermogen wil afgeven aan een traag reagerend systeem. Pendelt de ketel ook? Zit er een bypass in het systeem? En draait je pomp continu? Al met al meer informatie nodig om antwoord te kunnen geven. Ik zou zeggen, laat een installateur eens langs komen…

Met vriendelijke groet,

Roderick

Hallo Roderick,

De pompstand heeft bij de kombi kompakt toch geen invloed op de ww-voorziening? Ik heb zelf de kombi/kompakt 36/30 en de pomp lijkt alleen te zijn aangesloten op de cv-leiding en niet op de tapwater leiding.

Overigens herken ik het verhaal van niet tegelijk kunnen douchen en ergens anders in huis warm water vragen wel. Zodra bij mij in het verleden een tweede tappunt werd geopend, gingen beide punten ‘pulserend’ water geven. Bij mij bleek uiteindelijk dat er in de warm tapwater leiding onder de ketel een extra stukje/verloopje was geplaatst wat de maximale doorvoer beperkte. Dit is door een monteur verwijderd (hij vond het ook vreemd dat dit op deze plaats zat). Sindsdien een krachtigere douche en op 2 punten tegelijk tappen kan nu ook. Overigens kom je in de Intergas documentatie ook wat tegen over een doseerring/schijf welke het aantal liter/minuut bepaalt, maar daar heb ik me nooit in verdiept en die moet zich ook achter de kap van de ketel bevinden in plaats van onder de ketel.

Op basis van je verhaal al veel instellingen ‘naar beneden’ kunnen bijstellen. Zelf bij een minimale CV-temp van 30 graden, lijkt het er op dat de woning nog behaaglijk warm blijft. Het gaat om een nieuwbouw woning uit 2006 met wandverwarming (=vloerverwarming maar dan in de muren).

Dag Arjan,

Het is alweer een tijdje terug dat ik mijn CV-kap open had, maar ik je verzeker je dat het bij mij wel degelijk invloed had. Mijn CV begint dan ook alweer een oud beestje te worden en heeft nog wel een driewegklep, dacht ik. Nieuwere types van Intergas hebben dat niet, en dat is een groot voordeel.

Met vriendelijke groet,

Roderick

Hallo Roderick,

Ik heb je mooie artikel nog eens weer met interesse nagelezen en er onstaat nog een andere vraag bij mij over de stappenregeling/moduleren op vermogen.

Als de ketel een hoger of lager vermogen kiest, betekent dit dan feitelijk een hogere of lagere aanvoertemperatuur van het water? En wordt de gevraagde temperatuur van een modulerende thermostaat in zo’n geval dus genegeerd?

Er wordt gesteld dat een ketel moduleert op vermogen en een thermostaat op de gevraagde temperatuur. Ik vind dat een beetje verwarrend omdat een ketel in mijn ogen maar 1 ding levert (en kan leveren): water van een bepaalde temperatuur. Op basis van een langzaam stijgende retourtemperatuur snap ik dat er steeds minder bijverwarmd hoeft te worden voor een bepaalde aanvoertemperatuur. Dan kan de ketel dus naar beneden moduleren qua vermogen. Daarnaast wordt blijkbaar ook de delta T gemeten en op basis daarvan kan de ketel kiezen om meer/minder vermogen te leveren. Is dat wat er gebeurt? Bij gelijkblijvende retourtemperatuur betekent een wijziging in vermogen een wijziging in aanvoertemperatuur?

Voor zover ik weet is de delta T waarop de ketel zijn modulatie keuzes maakt niet in te stellen op de Intergas. Is het wel bekend met welke grenswaarden de ketel werkt?

Groet,
Arjan

Hoi Arjan,

Vergelijk het met je auto: je wilt vanuit stilstand een bepaald aantal km/h rijden (de temperatuur). Om dat te bereiken, kun je veel of weinig gas geven (het vermogen). Dat is het verschil tussen beide modulerende regelingen. De grenswaarden van de Intergas zijn mij niet bekend.

Met vriendelijke groet,

Roderick

Hallo Roderick,

Geinspireerd door o.a. jouw blog en Tweakers ben ik met mijn CV installatie aan de gang gegaan. Het betreft een goed geisoleerde woning uit 2011 met vloerverwarming als hoofdverwarming. Boven radiatoren die erg ruim bemeten zijn (i.v.m. LTV). Thermostaat is een Honeywell Chronothem Vision Modulation, ketel is een Intergas HRE 28/24 (lijkt op de jouwe, zo niet, is hetzelfde).

Nu probeer ik de ketelwatertemperatuur zo laag mogelijk te krijgen, want dat gaat uiteindelijk gas besparen. Deze stond op 50 graden, ik wil proberen dit nog lager te krijgen (zonder dat het comfort eronder te lijden heeft). Daarbij moet ik melden dat ik de radiatoren in de slaapkamers toch bijna nooit aan heb. In de badkamer is een convector onder het bad (eveneens LTV) en vloerverwarming middels een RTL ventiel.

Nu constateer ik dat als ik de CV-temp op de ketel naar 45 graden zet, en dit eveneens op de thermostaat instel, de thermostaat op 21 graden instel terwijl het 20 graden in huis is, de ketel niet aan gaat terwijl ik dit wel verwacht. Alsof een bepaalde insteldrempel niet overschreden wordt.

Nu staat parameter E (minimale aanvoertemperatuur tijdens OT vraag) van de Intergas nog op de default waarde van 40 graden (fabrieksinstelling), terwijl ik denk dat bij mijn LTV deze parameter flink omlaag kan. Ik lees dat jij dit uiteindelijk niet gedaan hebt. Wat denk je in mijn situatie?

Ik bedoel, de Intergas is geschikt voor LTV maar ook voor ‘normalere’ temperaturen (80 graden). Aangezien de default waarde 40 graden is, en mijn ketel slecht nog 50 graden stond ingesteld, lijkt me dit niet helemaal in verhouding.

Gr. Kees

Beste Roderick, dank voor de zeer informatieve artikelen!

Betreffende het verlengen van de levensduur van de driewegklep, de Intergas Kombi Kompact HRE zou dit onderdeel niet bevatten. Uit de brochure (http://www.intergas-verwarming.nl/flip-Brochure-Intergas-Kombi-Kompakt-HRE/download/Brochure-HRE.pdf):
“Door de gescheiden koperen circuits voor cv- en warmwater is de Intergas Kombi Kompakt de enige HR-ketel zonder driewegklep. Hiermee is een grote bron van storingen verdwenen”

Hallo Roderick,

Ik heb ook wat zitten stoeien met de pompstand van de Intergas. Maar ik kwam erachter dat de Intergas een doorstroomtoestel is, en dat er voor de waterdruk van het tapwater de pomp helemaal niet gebruikt wordt. Het stroomt er letterlijk ‘doorheen’, de ketel registreert dit enkel via de stromingsschakelaar.

Zo zou dus het verstellen van de pompschakelaar van de CV-pomp helemaal geen invloed moeten hebben op de tapwatervoorziening. Enkel bij vloerverwarmingsvoorzieningen zou er nog een keerklep in de retour voor de CV pomp geplaatst kunnen worden. Dit om ongewenste doorstroming als gevolg van een tweede pomp in de installatie te voorkomen. Dit heeft dan tot gevolg dat de warmtewisselaar energie kwijtraakt aan het CV water terwijl je de energie aan het tapwater wilt afgeven.

Gr. Kees

Hey Roderick,
Erg leuk stuk om te lezen. Op jouw advies heb ik mijn woning opgemeten en kom, zonder correcties, op 42,66 kW. Echter mijn Remeha 40c komt niet verder dan 37kw… volgens boekje van Remeha. Betekend dit nu dat ik niet voldoende capaciteit heb om de woning te verwarmen? Of werk dat niet zo?

Mvg Onno

Dan heb je waarschijnlijk best een grote woning. Je zou tekort komen als je alle ruimtes op doeltemperatuur wilt krijgen tijdens een hele koude dag van bijvoorbeeld -10 graden Celcius. In mijn geval is mijn ketel daar wel op berekend, maar verwarm ik de slaapkamers en zolder nooit. Dat zal bij jou ook zomaar het geval kunnen zijn?

Een “ondergedimensioneerde” ketel vind ik zelf wel prettig. Want kleinere ketels draaien doorgaans ook beter op een laag vermogen. En dat is weer lekker zuinig.

Dag Roderick,

Ik heb je verhaal met veel interesse gelezen. Zelf heb ik dit http://otgw.tclcode.com/otmonitor.html ertussen gezet en dat geeft een mooi inzicht wat mijn Intergas doet.

Zo valt het mij op dat in sommige gevallen de ketel van CV naar WW omschakelt wanneer er plotseling druk wegvalt op de koud water leidingen bijv. door het doortrekken van de WC. Omdat ik ingesteld heb dat hij pas na 5 minuten dan weer terugschakelt naar CV kan het zomaar zijn dat de ketel een uur niet aan de CV toe komt. Niet erg prettig met dit weer en in een oud huis.

Volgens mij komt dit doordat ik een aantal een-greeps mengkranen gebruik waardoor bij het induiken van de druk op het koudwater de warmwater leiding (in die kranen) dan heel kort begint te ‘stromen’. De oplossing is in theorie heel simpel: altijd alle mengkranen op de koude stand zetten, maar dat is met een gezin nog niet zo eenvoudig voor elkaar te krijgen.

Nu mijn vraag: is het jou bekend of de Intergas ketels een instelling hebben waarmee je de WW vraag kunt vertragen? Bijv. instellen dat deze pas na 5 sec. in werking mag gaan? Of zou jij dit anders oplossen?

Sorry, wellicht enigszins off-topic, maar wellicht heb je suggesties?!

Bedankt,
Willem

Toevallig heb ik deze winter de omschakeling ook teruggezet van 5 minuten naar 1 minuut. Een technische oplossing om die vertraagd in te laten gaan ken ik niet.

Dag Roderick,

Ik had deze vraag ook aan Intergas gesteld en kreeg vandaag dit antwoord:

“Het is helaas niet mogelijk om een wachttijd in te stellen voor warmwater bereiding.”

Jammer dan. Bij de traditionele servo-gestuurde 3-weg kleppen zat er tenminste nog wat tijd tussen het omschakelen.

De enige ‘technische’ oplossing die ik nog kan bedenken is het gebruiken van keerkleppen in de koudwaterleidingen naar de 1-greeps mengkranen, maar goed, dat is ook een gedoe.

Willem

Hallo Willem,

Interessant! Ik heb zelf ook een HRE, maar wel uit 2011. Is het loggen met de OT monitor een optie? Dr zit geen netwerkaansluiting aan, maar wel een diagnose stekker. Welke hardware heb je ervoor nodig?

Gr. Kees

Dag Kees,

Dat kun je allemaal terugvinden op die site: http://otgw.tclcode.com/index.html

Het is een zelfbouwmodule (die je ook compleet kan kopen geloof ik) die ‘tussen’ je opentherm thermostaat en de ketel geplaatst wordt. Beetje vergelijkbaar met een CAN bus in de auto. Deze module ziet alle communicatie. Deze module kan vervolgens communiceren met een PC of iets simpeler zoals ik het heb met een Raspberry Pi (https://www.raspberrypi.org/) Deze werkt dan ook als webservertje waardoor je alles kan volgen en zelfs bijsturen. Maar goed, dat staat allemaal uitvoerig op die site.

Het gaat er dus om dat je ketel OpenTherm ondersteunt. Is dat het geval dan zal dit ook werken.

Willem

Hoi Roderick, heb je ook een pompschakelaar voor de vloerverwarming pomp die je kan aanbevelen? Ik wil er eentje aanschaffen voor het comfort. Mijn alpha2 L pomp draait al redelijk zuinig.

Hi Roderick, ik lees dat je de stappenregeling van de Intergas hebt ingeschakeld. Volgens de handleiding moet die bij een opentherm thermostaat juist uitgeschakeld worden. Zie ik iets verkeerd?

Ik heb, denk ik, een wat oudere intergas. In de handleiding staat bij parameter F “Open Therm ketelvermogen” het volgende:

Instelbereik 12kW tot 28kW. Deze parameter geeft het maximaal vermogen van het toestel aan t.b.v. een Open Therm cascaderegelaar. Standaard staat deze op 22 kW en zal dus moeten worden aangepast indien het een 28kW toestel betreft. Voor de juiste werking moet parameter 3 op 99 en C op 0 worden ingesteld, anders zal het door de OT cascade-regelaar gevraagde vermogen door deze parameters worden begrensd.

Parameter C is stappenmodulatie:
0 = stappenmodulatie tijdens cv bedrijf uit
1 = stappenmodulatie tijdens cv bedrijf aan

Inderdaad een andere versie. Bij mij is parameter F het starttoerental van de CV van tussen de 50 en 99%. De tekst die jij noemt komt in mijn handleiding niet voor.

Intergas ketels werden enkele jaren geleden door de Consumentenbond als beste getest. Nu scoren ze laag, vooral op het onderdeel ‘op laag pitje branden’. Volgens de website http://www.welke-kiezen-kopen.nl scoren Intergas ketels matig wat betreft modulatiebereik.
Ik raak hierdoor in verwarring, omdat ik uit je blog begrijp dat veel handmatig kan worden ingesteld, ook het modulatiebereik. Hoe moet ik dit zien?

Wat op dit moment goede of slechte ketels zijn, kan ik je niet precies vertellen. Wat je vraagt zijn twee verschillende dingen. Stel merk A heeft een modulatiebereik van 50-100% (instelbaar) en merk B van 20-100% (niet instelbaar). Dat is het verschil.

Hoi, interessante handleiding. Ik heb zelf Intergas HRECO 36 CW5 Ketel. Tapcomfort stond al op ECO en ik heb voor nu alleen de aanvoertemperatuur van 80 graden verlaagd naar 70 graden. De overige zaken heb ik geen kaas van gegeten en durf ik zelf eerst niet aan. Volgens mij is de ketel die ik heb al vrij zuinig en effectief van zichzelf.

Hoi, fijne informatie. Half off-topic een vraag over het instellen van nadraaien na tapvraag en/of “Tapcomfort” en äanvoertemperatuur instellen. Ik heb hier een Intergas Combi Compact HRE 28/24 en als de CV uit staat, de thermostaat dus lager dan de temperatuur in huis dan lijkt het erop dat alle “restwarmte” in de ketel blijft zitten en krijg ik na WW tapvraag binnen een aantal seconden een hoeveelheid water van ca 80 graden uit de kraan. (of hoger, het lijkt soms te koken). Daarna zakt de temperatuur weer flink en loopt dan langzaam op naar de normale tapwatertemperatuur. Ook als tapcomfort uit staat, die instelling heeft er geen invloed op. Dus brand je dan telkens je vingers! Voor kinderen super link zoiets.
Als zoals nu, de afgelopen periode de CV draait om het huis warm te houden, doet zich dat niet voor.
Duurt het zelfs een tijdje voor het ww op temperatuur is, al zit de kraan nog geen meter van de ketel.

De onderhoudsmonteur zegt dat dat loeihete tapwater nou eenmaal “normaal” is, vanwege de warmhoudfunctie, of, ook al gezegd: “de kraan zit ook wel erg dicht bij de ketel” en Intergas verwijst me naar het servicebedrijf en heeft nog nooit gehoord van brandwonden door zoiets.

Is daar met aanpassen van instellingen toch wat aan te doen? Het lijkt erop dat ie als de CV aanstaat wel nadraait na tapvraag, maar in de zomer niet, en het weer oppassen is niet telkens je vingers te branden, als je even je hoofd er niet bij hebt ben je de klos. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Ik zou superblij zijn met raad, of en hoe dit met wellicht aanpassen van instellingen op te lossen is, Het enige voordeel is dat je met die temperaturen je tapwatertemperatuur echt niet hoeft aan te passen aan legionallarisico, alles wordt eerst even schoongebrand… maar ik heb ‘t liever normaal.

Hallo,

Geinspireerd door de blog ben ik ook eens aan de slag gegaan, gekeken naar de instellingen, ketel ook weer bijgevuld enz. En ondertussen ook de oplossing voor het kokend heet water gevonden.
Voor degenen met hetzelfde euvel, en/of wie nog bezig was met een oplossing:

De warmtewisselaar van de CV en die van het tapwater liggen tegen elkaar aan of heel dicht bij elkaar. Als je warmwater tapt, wordt de warmtewisselaar van de CV mee opgewarmd naar de voor CV ingestelde temperatuur, heb ik inmiddels begrepen.
Als de CV aanstaat wordt die restwarmte weggepompt het CV systeem in, als de CV uit staat blijft die warmte in de warmtewisselaars. Bij warmwater tapvraag krijg je dan eerst het “voorverwarmde” water, dat veel warmer is dan de ingestelde tapwatertemperatuur, (ook als tapcomfort uitgeschakeld is).
En zo dan dus eerst wat water dat bijna kokend is.

De oplossing: In de zomer de temperatuurinstelling voor de CV verlagen, tot of lager dan de ingestelde temperaatuur voor het warmwater.

Het lijkt erop dat je dan ook nog eens sneller warm water hebt en het niet (na voorheen de portie loeiheet) eerst vrij lang lauw, lauwwarmwater. Misschien omdat er dan minder warmte verloren gaat om de warmtewisselaar op temperatuur te brengen. Dat zou dan meteen ook nog weer een besparing betekenen.

groeten,
Karen

PS: het is een HRE 24/18 A, had me eerder vergist.

hallo Roderick,

ik heb ook een intergas ketel.Wij gaan aanbouwen en komen beneden uit op een benodigde wattage van ruim 11000.
Dit willen wij verdelen over drie radiatoren.
Het probleem zit in de smalle muurtjes waar de radiatoren komen te hangen.
Dit is dan weer op te vangen door radiatoren te gebruiken type t60.

Heb ik wel een t60 ketel nodig.
Kan jij ons vertellen hoe we kunnen zien of onze ketel een t60 of t50 ketel is?

mvg,

Gap

T60 radiatoren zullen wel behoorlijk dik zijn. Als je toch aan het verbouwen bent, nagedacht over vloerverwarming of wandverwarming?

hallo Roderick,

wij hebben ook een intergas cv ketel 3 jaar oud.
Voor de verbouwing hebben wij t60 radiatoren nodig 90 Celsius aanvoer en 70 Celsius retour
Kunt u ons vertellen hoe wij kunnen zien of onze ketel een t60 ketel is?

mvg,

Gap

Dag Gap, dat gaat niet om de ketel, maar om de radiatoren. De ketel zal prima in staat zijn om een hoog temperatuurtraject van 90/70/20 te verzorgen. Dat zijn namelijk “traditionele” temperaturen.

Dag Roderick,

Boeiend artikel. Ik moest erg lang wachten op mijn warm tapwater, maar de tapcomfort op mijn Intergas bleek uit te staan. Na op Eco te hebben gezet, was ik blij met snel warm water. Nu (b)lijkt echter de vloerverwarming aan te slaan zodra de stand op eco staat. De thermostaat staat gewoon uit/laag. Bekend probleem?
Alvast bedankt!
Myron

Nee, niet bekend. Dan zou op één of andere manier het aanslaan van de pomp van de cv, de pomp van de vloerverwarming moeten schakelen. Dat is zeker niet standaard.

Ik denk dat de pomp van je vloerverwarming (af en toe) draait, waardoor ie warmte uit je wisselaar trekt. Daardoor slaat je ketel aan op 6 om de temp in je wisselaar (die op de ”eco-stand” eigenlijk als een soort miniboilertje werkt) weer op peil te brengen.
Een klep (honeywell VC 4013) er tussen die dicht staat tijdens ww-bedrijf en alleen opengaat bij cv-bedrijf kan een oplossing zijn. Als de klep dicht is (tijdens ww-bedrijf óf ‘géénbedrijf”…kan je vloerverwarming ook geen warmte uit je wisselaar trekken.

groet

Een andere vraag: ik heb een Nefit Trendline HRC30 CW5, maar ik vind de 10 ltr/min te weinig. ik dacht aan een zonneboiler om warm water aan te leveren, maar volgens Nefit werkt dat niet: de warmte wisselaar levert nu eenmaal niet meer dan die hoeveelheid water…

Nu denk ik aan een bypass, om warm water parallel aan de CV ketel aan het tapwater toe te voegen (met mengventiel..). Gevaar is dat het WW nu via de bypass komt en de CV van slag raakt.

Heeft iemand dit al geprobeerd?

Heb een intergas 24/18 heb al veel aanpassingen gedaan, t 60 vermogen 60 etc. Sinds een jaar staat de pomp van 3 naar 2. Ik heb erg veel stroom bespaard. Het vreemde is dat hij nu vrij snel op melding 1 staat. Temperatuur bereikt. Hij blijft hierop erg lang nadraaien. Moet ik nu het vermogen of de temperatuur verlagen

Hallo,
Ik heb juist een HRE 36/30 uit 2011 aangesloten, tweedehands gekocht.
Doet alles prima.
Nu vraag ik me af als ik de tapwatertemperatuur verlaag naar 60 graden ipv van bijvoorbeeld 80 graden.
Krijg ik dan ook meer ltrs water per minuut als bij de stand van 80 graden?
De pomp schakelaar heb ik op 1 gezet
Mvg Harrie

Dag Roderick,

Superinfo hier.
Heb gisteren een beetje aan de parameters gesleuteld, maar loop nu tegen een probleempje aan.

Situatie:
— Intergas Kombikompakt HR 36/30 in een ruime twee-onder-éénkap woning van 1993. (gewoon goed geisoleerd (kruipruimte, muur en dak, overal thermopane)
— in de woonkamer staat een houtkachel. Om die reden:
— álle radiatoren voorzien van (voorinstelbare) thermostatische radiatorkranen
— regeling dmv een honeywell wireless modulation (zet ik bijv. in de douche neer om t dáár warm te stoken terwijl beneden de thermostaatkranen dichtlopen omdat de houtkachel brandt.
— hele systeem waterzijdig ingeregeld
— Vloerverwarming in de keuken wordt geschakeld met een afzonderlijke pomp die gaat draaien (op stand 2) bij een temp vanaf 35 graden

Gisteren pomp van de ketel van 3 op 2 gezet… test…ook radiatoren die het verst van de ketel zijn, werden gewoon prima warm. Oké dus.

Probleem is dat na ca. 10 min CV-bedrijf de ketel in bedrijfstoestand 1 gaat. (gewenste temperatuur bereikt zegt de handleiding’.
Maar…. de gevraagde kamertemperatuur is nog niet bereikt.

Er staan voldoende radiatoren open en t systeem is ook voorzien van een bypass

Instellingen:
ketelpomp nú dus op stand 2.
max aanvoer: 55 graden
max ww: 60 graden

installateursmenu:
1: Installatietype: 0
2: CV-pomp: 0 (alleen nadraaien)
3: ingesteld CV-vermogen: 60%
4: ingesteld max ww-vermogen: 95
5: 25 graden
6: -7 graden
7: 25 graden
8: cv-pompnadraaitijd na cv: 11 minuten
9: cv-pompnadraaitijd na ww: 0
A: stand driewegklep: 0
b: booster uit: 0
C: stappenmodulatie aan (1)
c: minim. toerental tijdens cv-bedrijf: 30
d: minim. toerental tijdens ww-bedrijf: 25
E: minim. aanvoer tijdenes OT vraag: 35
E. : openthermreactie staat op 1 (al begrijp ik niet helemaal wat dit betekent)
F: starttoerental CV 50%
F. : starttoerental WW: 80%
h: max toerental ventilator: 45
n: Regeltembp tijdens boilerbedrijf: 85 (maar lijkt me niet van toepassing bij mijn opstelling)
o: wachtttijd CV ná tapvraag: 2 min
P: antipendeltijd: 8 min.

Heb je enig idéé, waarom de ketel in bedrijfstoestand 1 gaat (staat er een instelling niet goed die dit veroorzaakt)…..
Hoe zou ik dit kunnen oplossen?

Hoor graag van je. Bij voorbaat dank.

hartelijke groet,
Robert

Dag Roderick,

Mooi en helder verhaal.

situatieschets van mijn opstelling.
Intergas kombikompakt 36/30
Radiatoren in woonkamer en op bovenverdieping en vloerverwarming in de keuken (zit een klep tussen vc 4013) om te voorkomen dat de pomp van de vloerverwarming warmte uit de wisselaar trekt.
geheel wordt bediend met een HoneyWell wireless modulation, want……..ik heb n houtkachel in de woonkamer.
Om die reden dus alle radiatoren voorzien van (voorinstelbare) thermostatische radiatorkranen (Heimeier) …. en radiatoren waterzijdig ingeregeld mbt infrarood-thermometer
Thermostaat zet ik voor ik naar bed ga in de douche neer……’s ochtend is er daar warmtevraag en de douche wordt warmgestookt, maar de woonkamer niet, omdat daar de thrm. RA zijn dichtgelopen omdat t nog warm is van mn speksteenkachteltje……

tot zover de opstelling.

Ik wil liefst zo weinig mogelijk gas (en electra) verbruiken dus:
…Pomp vloerverwarming voorzien van pompschakelaar die pas gaat draaien (op stand 2) als ie boven de 34 graden komt)

Gisteren waterpomp in de ketel van stand 3 naar stand 2 gezet…ff getest…prima. Ook de radiator die t verste van de ketel zit, werd keurig warm.

Vanochtend ging de ketel na ongeveer 10 minuten in WW-bedrijf (5) te zijn geweest …weer in stand (1).. gewenste temperatuur bereikt, terwijl de thermostaat nog warmte vroeg…

Voldoende radiatoren open (ook in de kamer waren weer opengelopen) en Vloerverwarming in de keuken kon ie ook zn warmte in kwijt..

Instellingen van de ketel zijn als volgt:

gebruikersmenu (voor op de ketel)
max aanvoer CV: 55 graden
max aanvoer WW: 60 graden

installateursmenu:
1: installatietype: 0 (Kombikompakt HR)
2: CV-pomp: 0 (alleen nadraaien)
3: ingesteld CV-vermogen: 60%
4: ingesteld max ww-vermogen: 95%
5: min. aanvoertemp stooklijn: 25 (voor mij niet van toepassing lijkt me, want ik stook niet wa)
6: min. buitentemp stooklijn: -7
7: max buitentemp stooklijn: 25
8: nadraaitijd pomp na cv-bedrijf: 11 minuten
9: nadraaitijd pomp na ww-bedrijf: 0
A: stand driewegklep of MIT: 0
b: booster: 0 (uit)
C: stappenmodulatie: 1 (aan)
c: minimaal toerental tijdens CV-bedrijf: 30%
d: minimaal toerental tijden ww-bedrijf: 25%
E: minimaal aanvoertemp tijdens OT-vraag: 35
E. OT-reactie: 1 (OT-set begrenzen indien < E)…???
F: Starttoerental CV: 50%
F.:Starttoerental WW: 80%
h: max toerental ventilator: 45t/min
n: Regeltemp tijdens boilerbedrijf: 85 graden (lijkt me niet van toepassing, want ik heb immers geen boiler..
o: wachttijd CV na tapwater-bedrijf: 2 minuten
P: antipendel: 8 minuten

Zie jij een instelling die niet goed is, die kan veroorzaken dat ie in stand 1 gaat?
Of zie je andere instellingen die gewoon nog beter kunnen..??

Ben erg benieuwd…

hartelijke groet,
Robert

Beste Roderick,

Heel interessant stuk. Nu heb ik een vraagje:
Zelf hebben wij een Kombi Kompakt HReco 36 met vloerverwarming.
In de handleiding van de ketel staat geschreven dat je een minimale watercirculatie moet hebben.
Hoe stel je deze in? kan het niet helemaal vinden in de beschrijven daar ze praten over minimaal vermogen enzo.
Probleem is dat de vloerverwarming teveel af koelt (20graden) en dus niet warm blijft.

Alvast bedankt.

Martin van Heel

Moet de ketel dat of de vloerverwarming? Op zowel de ketel als de verdeler kun je de pomp continu laten draaien. Of plaats een pompschakelaar die periodiek draait als het om voorkomen van (kalk)aanslag gaat.

Robert,

I\Ik heb een Nefit Ecomline van 2001 in de past aangeschafte woning staan.
verwarming mbv convectors, radiators en vloerverwarming.
De vloerverwarming heft 6 groepen waarvan onduidelijk is welke groep voor welke ruimten zijn.
Om dit te constateren wil ik de groepen 1 voor 1 bijnemen.
Op de verdeel unit zit een maxiamaal thermostat welke de pomp uitschakeld bij te hoge temperature.
Omdat de nefit direct bij warmte vraag een hoge temperatuur geeft wil ik tijdelijk een aanlegthermostaat gebruiken op de retourleiding. Deze kan niet worden aangesloten in serie met de ecomline thermostat omdat dan de voiding voor de thermiostaat wordt verbroken door de aanleg thermostaat,
Heb je een advise hoe ik wel deze optie kan aansluiten zodat ik de retour temperatuur kan verlagen?

Groet,

Hans

Dag Roderick,

Allereerst dank voor je uitgebreide blog. Hier in huis hebben we eigenlijk nooit een behaaglijk klimaat gehad in de koude maanden en ik denk dat we nu een heel eind de goede richting op gaan.

We wonen in een tussenwoning met dubbelglas die we hebben voorzien van dakisolatie en vloerisolatie. Er hangt een HR ketel (Vaillant HR solide 30-34) aangestuurd door een calorMATIC 392.
Probleem was dat wanneer de ketel aanstond het lekker warm werd, maar al snel was volgens de thermostaat de temperatuur bereikt en begon het kil aan te voelen. Iedere keer moest er een half graadje bij.

Naar aanleiding van je blog heb ik het volgende gedaan: Vermogen van de ketel teruggezet van 30kW naar 20kW (moet dacht ik kunnen in een tussenwoning) Maximale temperatuur van de CV naar 60 graden.

Daarnaast naar de thermostaat gekeken en nu blijkt dat deze al jaren staat ingesteld op ON/OFF ipv op modulerende thermostaat. Lijkt mij dat dit een groot aandeel heeft in het onbehaaglijk aanvoelen na het afslaan van de ketel?

Ik heb daarnaast 2 vragen waar ik niets over kan terugvinden:
Bij de Vaillant ketel kan ik de branderwachttijd instellen om een veelvuldig in- en uitschakelen te voorkomen. De effectieve wachttijd wordt bepaald door de ingestelde CV- aanvoertemperatuur. Wat kan ik hiermee bereiken?

Daarnaast is er nog een bypass-ventiel die ik kan regelen. Dit zou dacht ik invloed hebben op de pompcapaciteit? Moet ik hier iets mee of gewoon laten staan op de fabrieksinstelling?

Een andere vraag over waterzijdig inregelen stel ik bij de bijbehorende blog.

Dank!

Jeroen

Onbehagen door wegvallen stralingswarmte kan zeker worden veroorzaakt door die aan/uit thermostaat.
Ik zou de wachttijd zo instellen dat hij nooit meer dan 5-6x per uur start.
Bypass-ventiel moet zo zijn ingesteld, dat hij pas begint over te storten als alle afgiftesystemen (radiatoren, vloerverwarming) dicht staan.

Ij heb een aquaheat verdeler met energiezuinige wilo pomp erop. Nu was mijn gedachte om een pompschakelaar te monteren om zo nog meer stroom te sparen. Maar belangrijker..geen afgekoeld water laten lopen. Maar ik begrijp van her en der dat die schakelaar icm die zuinige pomp niet gaat. Pomp zou ervan kunnen sneuvelen?
Heb jij dr enig id van. De ene installateur zegt ja..de ander nee.

Thnx!

Ik zou het niet doen. Op minimumstand trekt zo’n toerengeregelde pomp misschien maar 7 Watt. Weegt nooit op tegen de kosten van een pompschakelaar.

Roderick, goed gedetailleerd verhaal dit. Ik heb zelf ook een Intergas combiketel. Enige suggestie die ik zou willen doen is om juist de “wachttijd CV na tapvraag” niet te verlengen bij deze ketel. Deze moet 0 zijn. Dit vanwege het feit dat deze ketel als een van de weinigen geen driewegklep (die schakelt tussen CV en tap bedrijf) bevat is het juist een nadeel is om te wachten. De warmte namelijk die gecreëerd is middels het tapwater kan dan zo snel mogelijk weer door het CV circuit worden opgepakt.
In het algemeen is het nadeel overigens van deze cv ketel (zonder driewegklep) dat bij tapwater gebruik in de zomer ook de warmtewisselaar van de CV enigszins wordt verwarmd. Dit zorgt voor een iets lager rendement van deze ketel in de zomer. Maar het niet hebben van een driewegklep weegt hier wat mij betreft ruimschoots tegenop. Ik heb deze ketel nu 10 jaar en heb alleen na 6 jaar de branderruimte gereinigd en de condensafvoer schoongemaakt. Verder heb ik geen onderhoudscontract. Hij heeft me nog niet in de steek gelaten 😉 Andre

Beste Roderick;

Bedankt voor alle je uitleg maar….

Ik heb een huisje van het jaar 1960, 90m², alles gelijkvloers met een goed geïsoleerd dak en een open veranda (waarin ik ook nog nieuwe ruiten wil laten steken, want langs daar gaat er veel warmte verloren)

We hebben een half jaar geleden een nieuwe gascondensatieketel laten plaatsen:
Ketel: Weishaupt WTC 25A met buitenvoeler
http://www.weishaupt.be/@@download-file?uid=a884e6b1ec6b4c9e9bdddd8e8b412754
Thermostaat: Weishaupt WCM-FS2.0
http://www.weishaupt.be/@@download-file?uid=b6367ef1249a44f2a0ae4079bbb9174b
aangesloten op bestaande radiatoren met gewone kranen

We zijn er niet echt tevreden over het verwarmingsgevoel. s’Morgens, bij de eerste opwarming, als de ketel een eerste keer opwarmt voelt het zeeer warm aan en vanaf s’middags voelt het regelmatig koud aan, ook al geeft de thermostaat 24°C aan.
De ketel leet niet te moduleren want pas als de kamer t° onder de ingestelde t° komt, gaat de ketel weer warmen en stijgt de kamer t° tot meer dan 1°C boven de ingestelde t°.
Dan begint alles stilaan af te koelen en krijgen we een onbehaaglijk koudegevoel tot de ketel weer gaat warmen. En dit blijft zich herhalen.
De installateur zegt dat dit allemaal normaal is maar ik heb het vermoeden dat hij van de moderne technieken niet veel kent.
Ik heb de boel eens nagekeken en alles staat gewoon op fabrieksinstellingen. De toevoertemperatuur stond op 78°C. De kamertemperatuur schommelde tussen 24 en 24.9°C
Na het lezen van uw blog heb Ik de toevoertemperatuur eens verlaagd naar 75. Toen steeg eerst de temperatuur naar 25.3°C maar ‘s anderendaags schommelde hij tussen 24 en 24.7 dus nu heb ik de temperatuur nog verder verlaagd naar 70°C. Diezelfde avond bleef de kamertemperatuur hangen rond 25.2°C . Het schommelen is dus verbeterd maar er is nu een serieuse offset.

Hoe kan ik deze beter/aangenamer laten werken?
Kan ik de thermostaat vervangen door een intelligente thermostaat?. Welke raad u me aan?
Moet ik misschien de buitenvoeler afkoppelen?
Hoe zit het met de stooklijn (hier steilheid genoemd).

Alvast bedankt. Hieronder nog een beschrijving van vaststellingen gisteren:

Zojuist thuisgekomen om 14u30. De kamertemperatuur was 24.9°C. De ketel gaf 55°C aan,
Gewenste kamertemperatuur staat nog op 24°C
Ik heb de deur eens open gezet en op 24.3°C begint de ketel terug te verwarmen .
Deur dichtgedaan; kamer-t° zakt nog tot 24,0°C
keteltemperatuur stijgt tot 66°C .Slaat dan af als kamer-t° 24,3°C is,
De kamer-t° stijgt verder tot 25°C. Ketel-t°is dan 47°C
Dan zie ik de ketel verwarmen op 32% vermogen, tot ketel 51°C, Kamer-t°= 24,9°C Dit is nu al een hele tijd zo. (is dat nu omdat het buiten afkoelt 16u00?, heeft dat met de steilheid (op18) te maken?),
Een half uur later is situatie hetzelfde: Kamer-t° is 24,9°C; ketel-t° is 51°C en vermogen op 32% (van 25kW)
Om22u00 is de kamer-t° 25,2°C
Als ik vandaag thuiskwam om 14u30 was de kamer-t° 25.3°C met het ketelvermogen op 32%.

Verlagen van de aanvoertemperatuur is geen goede “fix” voor het verbeteren van regelgedrag. Het heeft alleen te maken met efficiëntie omdat het de ketel in en condensatiezone “dwingt”.

Ik ben niet bekend met het merk Weishaupt. Het klinkt inderdaad alsof er geen goede modulatie plaats vindt. Ik ben zelf inmiddels overgeschakeld naar een Nest thermostaat. Daarvoor had ik een Honeywell Modulation en die moduleerde ook prima.

Hallo Roderick,

Ik ben onlangs verhuisd naar een eind jaren 70 woning waarin een Nefit Ecomline Classic HR hangt. Na verbouwing hebben we beneden alleen vloerverwarming en boven radiatoren die we maar weinig gebruiken, soms om even een (kinder)kamer warmer te krijgen. Ik probeer nu de ketel af te stellen op zuiniger en efficiënter gebruik, maar met de handleiding en de onderhoudsmonteur kom ik niet erg ver. Ik zit met de volgende onduidelijkheden, wellicht kun jij me op hang helpen?

1) er zit een boiler in voor het tapwater, kan deze helemaal uit en is dit dan ook zuiniger?
2) er zit achter het service-klepje een draaiknop met een klein-groot vlammetje erop die ik van 1 tot 10 kan draaien. Nergens kan ik vinden wat deze knop regelt…

Bij voorbaat dank!

Ha die stokvis,

Mijn schoonouders hebben precies zo’n ketel. Goede nieuws is dat deze ketel moduleert en ook een modulerende pomp heeft. Met de draaiknop kun je het maximum vermogen instellen. Ik ben inmiddels wijzer en weet dat dit voor een modulerende ketel weinig uitmaakt, m.a.w. knijpen heeft geen zin.

De boiler voor het tapwater kan voor zover ik weet niet “uit” met een instelling. Eventueel kun je de temperatuur lager zetten met een draaiknop achter het klepje. Zet hem niet te laag i.v.m. legionella!

Uitleg over de draaiknoppen is te vinden in servicehandleidingen die eenvoudig via Google zijn te downloaden.

Gr. Roderick

%d bloggers like this: